AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Styreansvar

Styreansvar foreligger når styrets medlemmer holdes personlig erstatningsansvarlige for handlinger eller unnlatelser på selskapets vegne. For å komme i ansvar må styremedlemmet forsettlig eller uaktsomt ha misligholdt sine plikter som følge av loven, vedtekter, styreinstruks e.l. Videre må dette misligholdet ha ledet til økonomisk tap for den skadelidte.

I AVCO bistår vi deg som har fått rettet et erstatningskrav mot deg. Vi bistår også klienter som ønsker å rette et ansvar mot et styremedlem, og tilbyr rådgivning og veiledning gjennom  prosessen. Våre advokater holder også presentasjoner om hvilke ansvar som påligger styret og konsekvensene ved brudd. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig