AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse

Et aksjeselskap kan når som helst vedta å forhøye aksjekapitalen. Kapitalforhøyelsen vedtas som hovedregel av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Det er ingen begrensning i hvor liten eller stor kapitalforhøyelsen kan være.

Kapitalnedsettelse er en reduksjon av aksjekapitalen. Generalforsamlingen kan vedta å sette ned aksjekapitalen etter at styret har fremmet et forslag om dette. Nedsettingsbeløpet kan benyttes til utdeling til aksjonærene, sletting av selskapet egne aksjer eller avsetning til fond. Beløpet kan også benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.

Våre advokater bistår jevnlig klienter med utarbeidelse av selskapsdokumenter ved kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse. Vi yter også løpende rådgivning under hele prosessen.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no