AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Aksjonæravtaler

Aksjonæravtalen regulerer nærmere det innbyrdes forholdet mellom aksjeeiere i et selskap. I aksjonæravtalen vil aksjonærenes rettigheter og plikter reguleres, herunder retten til utbytte, valg av styre, overdragelse av aksjer, utstedelse av aksjer, kapitalforhøyelse, konkurranseforbud og mislighold.

Aksjonæravtaler er, i motsetning til vedtektene, ikke tilgjengelig for allmennheten. Den vil som det klare utgangspunkt ikke ha selskapsrettslige virkninger. Dette må gjennomføres etter selskapsrettslige regler for å få virkning overfor selskapet.

Våre advokater har lang erfaring i å bistå våre klienter med å utarbeide og gjennomgå aksjonæravtaler og andre avtaler mellom eierne av en virksomhet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig