AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Ansettelse

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ha fast ansettelse. Ved fast ansettelse er ansettelsen løpende. I noen tilfeller er det likevel mulig med midlertidig ansettelse for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid. I alle tilfeller skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale som skal inneholde nærmere bestemte opplysninger om rettigheter og plikter. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at ansettelsesprosessen er riktig.

Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes fast og på heltid. For å ansette noen midlertidig må særskilte vilkår være oppfylt. Ved ansettelse på deltid må behovet skriftlig dokumenteres og drøftes med tillitsvalgte. Hvis det avtales prøvetid i ansettelsesforholdet, må dette skje skriftlig og ikke utover seks måneder.

Selve arbeidsforholdet etableres ved avtale om ansettelse og denne skal være skriftlig. Arbeidsmiljøloven oppstiller krav til hva arbeidsavtalen skal inneholde. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet, som for eksempel opplysninger om arbeidsplassen, tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, lønn, lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid, og oppsigelsesfrister.

Noen arbeidsforhold reguleres av tariffavtale, og arbeidsavtalen skal da gi opplysning om hvilken tariffavtale som gjelder for arbeidsforholdet. Denne opplysningen er viktig da tariffavtaler normalt vil inneholde regler som er avvikende fra de som står i arbeidsmiljøloven.

I privat virksomhet kan arbeidsgivere i utgangspunktet ansette hvem de vil, men det er forbudt å diskriminere enkelte grupper. I offentlig virksomhet er ansettelser i tillegg regulert i annet lovverk og tariffavtaler som eksempelvis statsansatteloven eller forvaltningsloven.

Advokatene i AVCO kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om ansettelse, arbeidskontrakt eller om du som arbeidsgiver eller arbeidstaker er usikker på innholdet av den avtalen du er bundet av. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre advokater.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig