AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Den ansatte gjør ikke jobben sin – hva kan jeg gjøre?

Når du ansetter noen til å gjøre bestemte oppgaver, er det frustrerende hvis oppgavene ikke blir gjort. Det er ikke nødvendigvis slik at den ansatte vegrer seg for å gjøre jobben, men det kan være at vedkommende rett og slett ikke får det til. Uavhengig av hva som er årsaken, må du som arbeidsgiver foreta deg noe.

Krav til arbeidsutførelsen

Dersom den ansatte ikke gjør arbeidsoppgavene han uttrykkelig er tillagt, så utgjør det et brudd på arbeidsplikten. Det samme gjelder hvis han unnlater å gjøre oppgaver som forutsetningsvis følger av arbeidsavtalen eller som er pålagt av arbeidsgiveren i kraft av styringsretten.

Som arbeidsgiver har du rett til å organisere og lede arbeidet til de ansatte (styringsretten). Dette betyr at den ansatte må respektere ledelsens instruksjoner om for eksempel på hvilken måte arbeidet skal utføres.

Hvis det i en konkret situasjon foreligger tvil om arbeidsgivers instruksjon ligger innenfor eller utenfor styringsretten, så vil en arbeidstaker som nekter å utføre arbeidet normalt bære risikoen for eventuelle arbeidsrettslige reaksjoner fra arbeidsgiver. Imidlertid vil det være fornuftig å la arbeidstakeren få anledning til å områ seg i slike tilfeller. Det kan hende arbeidstakeren da likevel velger å gjøre de pålagte oppgavene, og da vil man kunne unngå videre konflikt.

Arbeidstaker i prøvetid

Selv om det er større adgang til å si opp en arbeidstaker i prøvetid, er det viktig å huske på at det ikke kan stilles idealkrav til arbeidsutførelsen. Du kan forvente at arbeidsutførelsen er på et akseptabelt nivå, men prøvetiden er tross alt ment som nettopp en prøvetid: Arbeidsgiver skal teste ut om arbeidstakeren er egnet til stillingen.

Den ansatte må gis en reell mulighet til å få prøve seg, slik at du som arbeidsgiver må følge opp med opplæring osv. i prøvetiden. Du må veilede den ansatte både faglig og praktisk, og du må gi tilbakemeldinger slik at den ansatte får mulighet til å gjøre jobben riktig.

Medarbeidersamtale

Dersom den ansatte ikke gjør jobben sin, bør du ta det opp med vedkommende; enten i en formell medarbeidersamtale eller i en uformell samtale.

Advarsel

Enten du velger å ta en samtale med den ansatte eller ikke, kan du gi en muntlig eller skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel gjør det lettere å dokumentere at et bestemt forhold er påtalt.

Oppsigelse eller avskjed

Dersom det foreligger saklig grunn eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, så kan du meddele den ansatte oppsigelse eller avskjed. Ved oppsigelse eller avskjed er det viktig å være oppmerksom på at det foreligger strenge krav og du må følge en bestemt prosess.

Har du spørsmål om oppsigelse eller avskjed kan du gjerne ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig