AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Krav til skriftlig avtale om hjemmekontor

De siste årene har arbeidslivet sett en betydelig økning i bruken av hjemmekontor. Bruken skjøt naturligvis fart under koronapandemien, men vi ser at tendensen har fortsatt også i etterkant. Flere arbeidsgivere enn før har dermed ansatte som regelmessig jobber hjemmefra.

Skrevet av:

Hjemmekontorforskriften stiller krav til arbeidsgivere som har ansatte på hjemmekontor. Vi vil i det følgende gjøre rede for hvilke krav som gjelder.

Skriftlig avtale

Arbeidsgivere skal inngå skriftlig avtale med ansatte som jobber hjemmefra regelmessig. For eksempel vil bruk av hjemmekontor fast én dag i uken, anses som regelmessig. Dette ser vi gjelder mange, og det er derfor viktig at arbeidsgivere er bevisste på kravet til skriftlig avtale om hjemmearbeid.

Avtalen om hjemmearbeid er en tilleggsavtale til arbeidsavtalen. Den ordinære arbeidsavtalen trenger i utgangspunktet derfor ikke å endres.

Avtalens innhold

Hjemmekontorforskriften oppstiller flere krav til avtalens innhold. For det første skal avtalen si noe om omfanget av hjemmearbeidet. Det må her presiserer hvor mange dager eller timer i uken hjemmekontorordningen gjelder.

Videre må avtalen presisere hvilken arbeidstid som gjelder for den ansatte på hjemmekontor. I tillegg skal avtalen si noe om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver. Arbeidsgiver må også ta stilling til om hjemmekontorordningen skal være fast eller midlertidig. Dersom den er midlertidig, skal forventet varighet inntas i avtalen. Det skal også avtales en prøvetid for ordningen.

Avtalen skal videre inneholde opplysninger om retten til og fristen for å si opp avtalen, i tillegg til bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumentasjon knyttet til arbeidet.

Avtalen må videre inneholde bestemmelser om eierskapet til og driften og vedlikeholdet av arbeidsutstyret. Er det arbeidstaker eller arbeidsgiver som skal ha ansvar for anskaffelse og vedlikehold av det nødvendige utstyret?

Ovennevnte forhold utgjør kun minimumskravet til hva avtalen om hjemmekontor skal inneholde. I tillegg kan det være lurt å vurdere om også andre forhold bør  reguleres i avtalen.

Unntak

Det følger imidlertid ett unntak fra kravet om skriftlig avtale. Unntaket gjelder når hjemmearbeidet skyldes anbefalinger eller pålegg fra myndighetene.

Pandemi er et godt eksempel på når unntaket vil gjelde. I slikt tilfelle kreves det kun at arbeidsgiver gir skriftlig informasjon til de ansatte, men ikke at det inngås skriftlig avtale. I tillegg til at det skal gis skriftlige informasjon,  kreves det at arbeidsgiver drøfter informasjonen som skal gis med de tillitsvalgte.

Krav til arbeidsmiljøet

Forskriften stiller videre krav til arbeidsgivers sikring av arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver skal så langt det er mulig sikre at arbeidsforholdene på hjemmekontor er forsvarlige. Dette er for at ansattes sikkerhet, helse og velferd skal ivaretas også på hjemmekontor.

Arbeidsforholdet på hjemmekontor knytter seg blant annet til kontorutstyret, innemiljøet og arbeidsstedet generelt. Arbeidstaker skal selv medvirke til å gjennomføre de tiltak som blir satt i verk av arbeidsgiver for å ivareta et forsvarlig arbeidsforhold.

Våre advokater har betydelig kompetanse innen arbeidsrett. Vi hjelper dere gjerne med å skreddersy avtaler til deres ansatte.

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig