AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Lønn

Arbeidsmiljøloven inneholder få bestemmelser om lønn og det finnes ingen generell minstelønn i Norge. I utgangspunktet står dermed partene nokså fritt til å avtale hva lønnen skal være. De få bestemmelsene om lønn i arbeidsmiljøloven skal verne ansattes lønnskrav, og det finnes regler om minstelønn innenfor bestemte bransjer. I arbeidsforhold som reguleres av tariffavtaler, vil det også finnes regler for minstelønn.

Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En levelig lønn er en forutsetning for et godt arbeidsforhold og er normalt arbeidstakers sentrale inntektskilde. Få vil stille sin arbeidskraft til disposisjon uten lønn, og dette er derfor arbeidsgivers viktigste forpliktelse i et arbeidsforhold.

Det er ingen generell lovfestet minstelønn i Norge, med unntak for ansatte i visse bransjer. Formålet med minstelønn er da å sikre at utenlandske arbeidstakere får likeverdige lønns- og arbeidsvilkår med de vilkår norske arbeidstakere har. Dette er innført ved allmenngjøringsloven.

Når arbeidsgiver og arbeidstaker først har blitt enige om lønnsbetingelser, finnes det få muligheter for arbeidsgiver å «røre» lønnen. Lønnen kan alltid justeres oppover, men å sette en arbeidstaker ned i lønn krever i utgangspunktet en ny avtale mellom partene.

I noen tilfeller kan imidlertid arbeidsgiver foreta trekk i lønnen. I hvilke tilfeller dette gjelder, fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-15 tredje ledd. Blant annet kan det foretas trekk for ansattes egenandel til tjenestepensjonsordninger, når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale og når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent.

Alle arbeidstakere som ikke innehar en ledende eller særlig uavhengig stilling har i utgangspunktet krav på overtidsbetalt.  Det vil si at de aller fleste arbeidstakere som arbeider utover alminnelig arbeidstid, har rett til å få overtidsbetalt.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig