AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Må arbeidsgiver betale for overtid?

Mange arbeidstakere lurer på om de har krav på overtidsbetaling. For eksempel har man hørt av en venn eller venninne at de får overtidsbetaling, mens man ikke får det selv. Andre spørsmål er ofte hva som faktisk utgjør overtidsarbeid og hvor mye man har krav på.

Hvem har krav på overtidsbetaling?

Alle arbeidstakere som ikke innehar en ledende eller særlig uavhengig stilling har i utgangspunktet krav på overtidsbetaling. Det vil si at de aller fleste arbeidstakere har rett til å få overtidsbetalt.

Hva er overtidsarbeid?

Hovedregelen er at arbeid ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid, regnes som overtidsarbeid. Den alminnelige arbeidstiden er 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. Dette betyr at det ikke er den avtalte arbeidstiden som er bestemmende for hvor grensen for overtidsarbeid går. De fleste har en avtalt, daglig arbeidstid på 7,5 eller 8 timer, noe som betyr at du ikke har krav på overtidsbetaling hvis du jobber henholdsvis 8,5 eller 9 timer en dag.

Hvor mye har du krav på?

For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønnen du har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden, og tillegget skal være minst 40 %. Dette betyr at du skal ha din vanlige lønn pluss tillegget.

Du kan imidlertid inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om at overtidstimene skal avspaseres på et nærmere bestemt tidspunkt. Men selv om du avspaserer, har du krav på å få utbetalt selve overtidstillegget.

Har du spørsmål om arbeidsrett, kan du ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse i kontaktskjemaet.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig