AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Ytelser fra NAV i ferien

Selv om du ikke har arbeidsinntekt, men i stedet mottar penger fra Nav, så har du visse rettigheter i tilknytning til ferien.

Rett til feriepenger

Hvis du er arbeidstaker vil du alltid ha krav på feriepenger. Det har du også hvis du jobber som sjømann eller fisker (i den grad du beskattes som arbeidstaker). Men også vernepliktige har rett til feriepenger. Dette til tross for at de ikke utfører arbeid i egentlig forstand.

Ikke rett til feriepenger

Enkelte grupper som mottar ytelser fra Nav har ikke krav på feriepenger. Dette gjelder blant annet hvis du er selvstendig næringsdrivende, frilanser eller pensjonist. Heller ikke hvis du er arbeidsløs har du krav på feriepenger.

Arbeidsavklaringspenger

Du har i utgangspunktet ikke rett til arbeidsavklaringspenger når du tar ferie. Hvis aktivitetene du har avtalt med Nav likevel kan gjennomføres selv om du tar ferie, vil du imidlertid kunne ta ferie uten trekk i utbetalingen.

Dagpenger

Fordi det er et krav om at du skal være reell arbeidssøker for å motta dagpenger, vil du som hovedregel ikke ha rett til dagpenger de dagene du har ferie.

Sykepenger

Utbetaling av sykepenger opphører i ferien. Du har altså ikke rett til denne ytelsen i ferieperioden. Imidlertid skal eventuelt opptjente feriepenger erstatte dette inntektstapet.

Til utlandet i ferien?

Hvis du mottar ytelser fra Nav og skal til land utenfor EØS, så er det viktig at du avklarer dette med Nav. Innenfor EØS har du rett til å motta ytelsene, hvis disse ellers oppholdet i utlandet ellers er i tråd med behandlinger mv. Dette ble avklart i oktopber 2019 der NAV endret sin tolkning av loven.  I motsatt fall kan du miste retten til ytelsen.

Har du spørsmål om lønn eller andre ytelser, kan du ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse i kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig