AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Dette gjør du dersom arbeidsgiver ikke utbetaler lønn

Det å ikke motta lønn til avtalt tid kan skape problemer for den det gjelder. Ofte vil man føle seg litt rådløs. Heldigvis finnes det klare retningslinjer for hva du bør gjøre dersom dette skjer deg.

Har du opplevd å ikke få utbetalt lønn? Da bør du handle raskt. Hvis du avventer uten klarhet i problemet kan du miste rettighetene dine til å få pengene du har krav på.

Ta kontakt med arbeidsgiver

Dersom du oppdager at lønnen uteblir, ta kontakt med arbeidsgiver, og få en forklaring på hvorfor. Dette legger grunnlaget for hva du bør gjøre videre i saken. Uansett hva forklaringen måtte være bør du være tydelig på at du vil forfølge kravet.

Manglene vilje eller evne til å betale?

Hvordan du bør gå frem for å kreve inn pengene avhenger av grunnen arbeidsgiver oppgir for at lønnen ikke er på bankkontoen din som avtalt. Vi deler inn mangel på utbetalt lønn i to kategorier: Arbeidsgivers manglende vilje og arbeidsgivers manglende evne til å betale ut lønn.

Dersom årsaken er manglende betalingsvilje kan det være vanskelig å få arbeidsgiver til å betale. I verste fall kan det være aktuelt å tvangsinndrive kravet.

Først bør du du gi arbeidsgiver en sjanse til å betale beløpet innen en gitt frist. Et rekommandert brev er å anbefale, da dette vil gi deg bevis ved eventuell videre fremdrift. Gi en kort frist, for eksempel én uke.

Hvis sjefen fortsatt ikke betaler, vil Forliksrådet være neste steg. Allerede på dette stadiet anbefales det å engasjere en advokat. Her får du hjelp til å skrive en forliksklage, og arbeidsgiveren vil bli kalt inn til et møte. Her kan saken bli løst ved enten forlik eller dom.

– Hvis arbeidsgiver blir dømt til å utbetale lønnen, men fortsatt ikke betaler – da er det tvangsinndrivelse som blir løsningen. Ofte vil juridisk bistand kunne bli dekket av motparten i en slik konflikt, forteller advokatfullmektig i Aurlien Vordahl & Co, Isabel Borgstrøm.

I noen saker vil man ikke kunne komme frem til en løsning i Forliksrådet, og da kan det være aktuelt å ta opp saken for tingretten. Her vil det være nødvendig med juridisk bistand, for å sikre at du har en sak.

Om det derimot er manglende evne må du gå frem på en annen måte. Da kan det være aktuelt å begjære arbeidsgiveren konkurs for å få lønnsgarantidekning.

Første steg i en slik prosess blir å sende påkrav til arbeidsgiver. Dette vil være nødvendig, før man eventuelt sender varsel om konkursbegjæring. Man vil i det tilfellet gjøre smart i å innhente juridisk assistanse for å se til at varslingen går riktig for seg, og at alle formkrav er møtt.

– Dersom arbeidsgiver ikke evner å betale ut skyldig lønn, kan konkursbegjæring være eneste måte å motta uteblitt lønn fra arbeidsgiver. Dette anses som et siste og avsluttende steg. Hvis arbeidsgiver da blir slått konkurs vil man få dekket inntil 2 G av lønnen fra lønnsgarantien til NAV, sier Borgstrøm.

Det er greit å merke seg at du som arbeidstaker vil slippe å betale sikkerhetstillatelse for å trekke ut konkursbegjæring. Denne er på et betydelig beløp, som andre enn arbeidstakere i tilfelle måtte betale.

Du kan selv begjære virksomheten konkurs ved fraværende lønnsutbetaling som skyldes manglende betalingsevne. Det kan kanskje føles ubehagelig, men om du venter på at noen andre skal gjøre det, kan du miste retten på dekning av lønn og feriepenger fra lønnsgarantiordningen.

I noen tilfeller vil arbeidsgiver prioritere å betale andre enn den ansatte for å holde driften gående. Arbeidsmiljøloven § 14-15 bestemmer at dersom ikke annet er avtalt skal lønn utbetales minst to ganger i måneden. Arbeidsgiver har derfor ikke rett til å tilbakeholde lønnen. Hvis dette skjer kan du følge stegene for manglende vilje til å utbetale lønn.

Stå på kravene – og handle raskt

Hvis du venter for å lenge med å fremme kravet går dette bare ut over deg selv. Dersom arbeidsgiveren din går konkurs har du lønnsgarantidekning til NAV i ryggen, men dette utgår dersom kravet er for gammelt. Etter konkursåpning dekkes krav i inntil 1 måned regnet fra konkursåpningsdagen. Dette gjelder også hvis det er avtalt eller lovfestet lengre oppsigelsestid. Gjennom lønnsgarantidekningen vil du kunne få dekket inntil 2G, samt en del av advokatkostnadene dine.

– Det er aldri noen skam å be om hjelp dersom du er usikker på hva du skal gjøre i en slik situasjon. Snakk gjerne med fagforeningen din dersom du har det, eller ta kontakt med en advokat. Du skal ikke havne i økonomisk uføre fordi arbeidsgiveren din ikke kan imøtekomme arbeidskontrakten din, avslutter Borgstrøm.

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no