AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Innleie av arbeidskraft

Mange virksomheter har fra tid til annen behov for å leie arbeidskraft. Hvis en arbeidstaker er syk eller har fravær av andre grunner, kan det være behov for å leie en vikar. Dersom virksomheten er inne i en periode med spesielt høy aktivitet, kan det være behov for midlertidig, ekstra arbeidskraft. Arbeidsmiljøloven har ulike regler for innleie fra bemanningsforetak og innleie fra ordinære virksomheter.

Skrevet av:

Innleie fra bemanningsforetak

Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, dvs. fra bemanningsforetak (vikarbyrå), er bare tillatt når bedriften trenger vikar, ønsker å benytte seg av noen som er i praksisarbeid, vil bruke deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Nav eller dersom det innen den organiserte idretten er behov for utøvere, trenere, dommere eller andre ledende personer.

Vikar er en arbeidstaker som skal utføre arbeid i stedet for en annen. Det typiske er at en arbeidstaker har fravær fra jobben over en viss periode, for eksempel sykefravær eller svangerskapspermisjon, og virksomheten leier en vikar til å utføre det arbeidet den fraværende arbeidstakeren normalt ville ha gjort.

Innleie av arbeidstaker når arbeidet bare er av midlertidig karakter er som hovedregel ikke tillatt. Denne begrensingen er ny fra 1. april 2023. Det er imidlertid gitt unntak for helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester og spesialister som utfører rådgivning- og konsulenttjenester. I disse nevnte tilfellene er det altså fortsatt adgang til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter. Innleie fra bemanningsforetak kan også skje etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter som er bundet av tariffavtale med de større fagforeningene (fagforeninger med innstillingsrett).

Særskilt forbud for Oslo, Viken og tidligere Vestfold

De nye reglene, som altså gjelder fra 1. april 2023, ilegger et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Det er altså for eksempel heller ikke lov å leie vikar fra et bemanningsforetak i disse tilfellene.

Innleie fra ordinær virksomhet

Ved innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, dvs. helt ordinære virksomheter, gjelder ikke de samme begrensningene som ved innleie fra bemanningsforetak. Innleie fra ordinær virksomhet er tillatt så lenge den innleide arbeidstakeren er fast ansatt hos utleievirksomheten. Det er altså tillat å leie både vikarer og arbeidstakere til å utføre arbeid av midlertidig karakter, med mindre vedkommende er midlertidig ansatt eller selv innleid arbeidstaker hos utleievirksomheten.

Hvilke virksomheter har til formål å drive utleie?

Grensedragningen mellom virksomhet som har til formål og virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er ikke alltid klar. Også helt vanlige bedrifter kan tjene penger på å leie ut ansatte til andre. Arbeidsmiljøloven fastslår imidlertid at for at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.

Ta gjerne kontakt med oss via kontaktskjemaet under.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig