AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Ferieregler

Det er snart sommerferie, og de fleste har lagt planer for sommeren. Men hva skjer hvis du blir syk, eller feriekabalen ikke går opp på jobb? Vi mottar jevnlig spørsmål fra både arbeidsgivere og arbeidstakere om hvilke regler som gjelder. Vi gir deg en kjapp innføring i reglene du bør kjenne til.

Krav på ferie

Alle har rett til ferie. Den lovbestemte ferien per år er 4 uker og 1 dag, men flere har rett til en ekstra uke etter tariffavtale eller lokal avtale i bedriften. Retten til ferie gjelder uavhengig av om du jobber deltid eller heltid, og om du har opparbeidet deg rett til feriepenger. Feriedager regnes imidlertid annerledes for deltidsansatte, og arbeidstakere kan motsette seg avvikling av ferie hvis feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

Kan arbeidsgiver bestemme når ferien skal tas ut?

Alle har rett til tre ukers samlet sommerferie i perioden mellom 1. juni og 30. september, men det er sjefen som bestemmer «feriekabalen».

Det er viktig både for den enkelte og for arbeidsplassen at ferie avklares i god tid før sommermånedene. Iht loven skal tidspunkt for ferie være klart minst to måneder før ferieavviklingen.

Rett til feriepenger

Feriepengene beregnes av fjorårets arbeidsvederlag (lønn m.m.), og lovens minimumssats er 10,2 %. Mange ansatte har krav på 12 % etter lokal avtale eller tariffavtale. Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønnen. Mange er ikke klar over at en del av feriepengegrunnlaget også er bonus og provisjonsbasert lønn når dette er et resultat av personlig arbeidsinnsats. Andel av utbytte, reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Du kan sjekke hva du vil få i feriepenger på lønns og trekkoppgaven.

Feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, vanligvis i juni. Arbeidstakere kan imidlertid kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.

Ferie til gode ved sykdom

Dersom du blir syk når du har avtalt ferie, har du krav på sykepenger og utsettelse av ferien. I fjor ble reglene endret slik at dette gjelder fra 1. sykedag.

Ferie som ikke blir avviklet i løpet av året kan ikke kompenseres ved lønn, men må overføres. Arbeidsgiver har et ansvar for at arbeidstakerne tar ut all ferie i løpet av ferieåret, men arbeidstaker har også en medvirkningsplikt når det gjelder å få avviklet ferie.

Vær oppmerksom på at det kan oppstå særlige spørsmål om ferieavvikling ved opphør av arbeidsforholdet, både når det gjelder avvikling av ferie og mulighet for å få erstatte ikke-avviklet ferie.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig