AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Varsling

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Arbeidstaker har rett til å gjøre arbeidsgiver oppmerksom på kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass, såkalt varsling. Varsling kan avdekke lovbrudd eller uakseptabel atferd på arbeidsplassen. Noen bedrifter er pliktige til å ha skriftlige rutiner for varsling.

Det finnes flere måter en arbeidstaker kan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidstaker kan alltid varsle internt i samsvar med virksomhetens skriftlige rutiner, i samsvar med eventuell varslingsplikt, til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver, eller via verneombud, tillitsvalgt eller advokat. Arbeidstaker kan også varsle eksternt til offentlig myndigheter, og i noen tilfeller også til media eller offentligheten for øvrig. Arbeidsmiljøloven setter imidlertid strenge krav til slik varsling, da medieomtale kan ha betydelig skadepotensiale dersom det ikke er hold i de fremsatte påstandene.

Arbeidsmiljøloven gir rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø og vern mot trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Dette gjelder også for sosiale arrangementer i regi av arbeidsplassen. Arbeidsgiver er pliktig til å undersøke varslinger nærmere innen rimelig tid, og den som varsler har et vern mot å utsettes for gjengjeldelse. Gjengjeldelse er enhver negativ reaksjon som følge av varslingen, som for eksempel advarsel, oppsigelse, endringer i arbeidsoppgaver, utfrysning eller lignende. Det er arbeidsgivers oppgave å påse at arbeidstaker vernes mot gjengjeldelse.

Du kan lese mer om varslingsprosessen her.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale med en av våre advokater.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig