AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Julebord – Det som skjer her kan få konsekvenser for arbeidsforholdet

Julebordsesongen nærmer seg. Selv om julebord i regi av jobben for de fleste er en hyggelig opplevelse, kan det dessverre også oppstå uønskede situasjoner. Det har blitt større bevissthet rundt seksuell trakassering etter #metoo, men flere opplever nok likevel at julebordet ikke ble helt som forventet på grunn av uønsket adferd fra andre eller seg selv. Ikke sjelden er høyt alkoholinntak en medvirkende årsak. Hvor går grensen for hva som er greit på julebord?

Du er fortsatt «på jobb»

Julebord tilrettelegger ofte for en mer løssluppen stemning, og tonen mellom kollegaer kan som regel bli mer fri enn i andre sammenhenger. Mange tenker nok derfor at julebord i regi av jobben er et sosialt arrangement som ikke har så mye med arbeidsforholdet å gjøre. Men slik er det ikke.

Arbeidsgiver har både en rett og en plikt til å stille krav til ansattes adferd på julebord i regi av jobben. Arbeidsgiver må sørge for at ansatte ikke blir utsatt for trakassering og annen utilbørlig opptreden etter arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven, som også gjelder for sosiale arrangementer som julebord. Det er med andre ord ikke fritt frem, noe arbeidsgiver bør være seg bevisst under planleggingen og gjennomføringen av julebordet. Arbeidsgiver har nemlig et klart ansvar for at rammene for julebordet er forsvarlige. Et godt råd kan derfor være at arbeidsgiver før et sosialt arrangement, som julebord, gir klare retningslinjer og klargjør hva som forventes av de ansatte.

Hvor går grensen?

De fleste vet nok hvor grensen for hva som ikke er greit å gjøre på julebordet går, og hvordan man bør oppføre seg. Som regel vil de fleste synes det er hyggelig med et vennlig kompliment når man har tatt på seg finstasen og møtes til fest, og at det er greit med litt harmløs flørting. Det går likevel en grense mot uønsket seksuell oppmerksomhet, som ubehagelige kommentarer om utseende og pågående flørting. Videre gjelder det et forbud mot seksuell trakassering, som eksempelvis omfatter enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som er ment å være eller virker krenkende, skremmende, nedverdigende og lignende. Slik uønsket oppmerksomhet bør ingen utsettes for på arbeidsplassen. Heller ikke på årets julebord.

Selv om #metoo rettet fokuset mot seksuell trakassering, er det ikke bare seksuell trakassering som du og dine kolleger skal få lov til å slippe under årets julebord.

Et glass eller to for mye kan medfører at man kan miste vanlige hemninger, og det kan føre til at man gjør ting man ellers ikke ville gjort. Kanskje sender man en melding som er nedverdigende eller ydmykende for en kollega å få. Selv om det der og da virket som en god spøk, kan det hende meldingen rent faktisk er trakasserende. Mange kan også bli litt for verbale og kan oppfattes som skremmende for kollegaer rundt. Man har dessverre også tilfeller hvor det oppstår fysiske konfrontasjoner.

En annen ting mange kan få for seg er at det er en lur idé å komme med tilbakemeldinger om forhold på arbeidsplassen man ikke er fornøyd med midt under middagen. Å lufte misnøye og eksempelvis komme med kritikk av overordnende eller kolleger, bør imidlertid ikke foregå på julebord; særlig ikke hvor det er alkohol involvert. Julebordet er hverken tid eller sted for å gjennomføre uformelle «medarbeidersamtaler» eller komme med kritikk av ledelsen.

Arbeidsgiver har en plikt til å reagere

Dersom slike hendelser som nevnt ovenfor skulle oppstå under julebordet, vil arbeidsgiver ha en plikt til å iverksette prosesser som kan kreve mye av både arbeidsgiver, de involverte ansatte og arbeidsplassen. Arbeidsgiver må undersøke hva som skjedde og hvilken betydning hendelsen får for arbeidsmiljøet på jobb. Arbeidsgiver plikter deretter å treffe tiltak som sikrer at ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller dermed ikke nøye seg med å vise til at det ikke skjedde i arbeidstiden, og således ikke foreta seg noe.

I verste fall kan uønskede situasjoner som oppstår på julebordet få konsekvenser for arbeidsforholdet. Dette finnes det dessverre mange eksempler på. Et eksempel fra rettspraksis gjaldt en mannlig “teamleder” som under julebordet bestilte drinker på bedriftens regning uten tillatelse. Teamlederen hadde videre hatt seksuell omgang med en kvinnelig ansatt på julebordet, og senere forsøkt å både beføle og kysse en annen. Retten mente at dette var nok til å si opp teamlederen, og uttalte at han hadde utvist “utilbørlig opptreden som ikke er forenelig med en lederstilling”. Teamlederens opptreden var også i strid med alminnelige samfunnsoppfatninger om akseptabel atferd og bedriftens retningslinjer.

Vær bevisst

Generelt kan man nok si at den rettslige grensen for hva som anses som akseptabel opptreden på et julebord er lavere enn det mange kanskje er klar over. Arbeidsgivers ansvar i forbindelse med sosiale arrangementer, som julebord, er nok heller ikke alle kjent med. Bevisstgjøring rundt dette i forkant av julebord, kombinert med fornuftige rammer for alkoholservering, vil kunne bidra til at det som skjer på julebordet, blir på julebordet – og ikke fører til krevende prosesser i etterkant og konsekvenser for ansattes arbeidsforhold.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig