AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Kronisk sykdom og jobb

Kroniske sykdommer forårsaker ofte sykefravær og arbeidsuførhet, og å fungere i jobb med en ofte usynlig sykdom kan være vanskelig. Man lurer kanskje på om man må fortelle arbeidsgiver om sykdommen, om arbeidsgiver må tilrettelegge arbeidet eller om man rett og slett har krav på å beholde jobben.

Ingen plikt til å fortelle om sykdommen

Overfor arbeidsgiver har du ingen generell plikt til å informere om diagnose eller andre detaljer om sykdommen; heller ikke ved sykefravær. Du kan altså i utgangspunktet velge hva du vil opplyse arbeidsgiver om, noe som også betyr at arbeidsgiver må være tilbakeholden med å «grave» for mye.

Tilrettelegging

Et annet spørsmål er om det er hensiktsmessig ikke å fortelle noe. Arbeidsgiver har nemlig en plikt til, så langt det er mulig, å iverksette tiltak for at du som arbeidstaker skal kunne beholde arbeidet eller få et annet passende arbeid. For å kunne finne egnede tilretteleggingstiltak kan det derfor være formålstjenlig å gi noe informasjon.

Oppsigelsesvern

Det er ikke sikkert at tilretteleggingstiltak hjelper og du kan forbli arbeidsufør over tid. Mange lurer da på om man likevel får beholde jobben.

Arbeidsgiver kan ikke si deg opp på grunn av sykefraværet de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Du kan få oppsigelse av andre årsaker, for eksempel på grunn av nedbemanning i virksomheten, men arbeidsgiver har bevisbyrden for at oppsigelsen skyldes noe annet enn sykefraværet.

Har du spørsmål om arbeidsrett, kan du ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse i kontaktskjemaet.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no