AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Sluttavtale: en måte å avslutte arbeidsforholdet på

En sluttavtale innebærer en minnelig og frivillig avslutning på arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette vil ofte være en hensiktsmessig løsning for å avslutte et arbeidsforhold som har utviklet seg til en fastlåst konflikt eller hvor virksomheten står ovenfor en nedbemannings- eller omstillingsprosess.

En sluttavtale vil omfatte en enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at arbeidsforholdet avsluttes. Det kan være flere årsaker til at partene ønsker å inngå en slik form for avtale. Eksempler på situasjoner hvor dette er aktuelt er hvor arbeidstaker ikke presterer som forventet eller har vært sykemeldt over lang tid. Videre kan det være aktuelt hvor bedriften står ovenfor en nedbemanningsprosess eller omstillinger som innebærer større endringer.

Arbeidstakere i Norge har et sterkt stillingsvern gjennom arbeidsmiljøloven. Det skal derfor mye til før arbeidsgiver har saklig grunn til oppsigelse. I tilfellene hvor det er usikkert om arbeidsgiver har slik saklig grunn til oppsigelse bør arbeidsgiver være forberedt på å strekke seg lengre i forhandlingene med arbeidstaker og åpne for romsligere sluttpakker, enn i de mer klare tilfellene. Selv i tilfellene hvor kravet til saklig grunn mer innlysende er oppfylt vil imidlertid også sluttpakke kunne være fornuftig. Dette fordi arbeidsgiver risikerer at arbeidstaker bestrider oppsigelsen og fremmer krav om å stå i stilling under prosessen. Dette kan fort bli en tidkrevende og dyr tvist. Inngås det en sluttavtale vil dette minimere risikoen for etterfølgende konflikt, hvilket gjør at arbeidsgiver kan rette sin fulle konsentrasjon mot driften av virksomheten. Samtidig vil det minske frustrasjonen hos arbeidstaker, som nå kan forlate bedriften med hevet hode.

Utforming av sluttavtalen varierer ofte både med tanke på hvilke ytelser som er inkludert, og omfanget av disse. Det inngås som regel enighet om at arbeidstakers forhold opphører, med mottak av ulike motytelser i form av økonomisk kompensasjon. I første omgang pleier dette å innebære mottak av lønn ut arbeidstakers oppsigelsestid, mot fritak fra arbeidsplikt. Lønnen som mottas i oppsigelsestiden vil i utgangspunktet gi grunnlag for opptjening av feriepenger og pensjon. Etter utgangen av oppsigelsestiden kan det gis tillegg av ytterligere vederlag i form av etterlønn. Etterlønn gis som regel et sted mellom 1-12 måneder.

Ut over betaling av lønn i oppsigelsestiden, samt sluttvederlag vil forhandlingene mellom partene også kunne innebære andre komponenter. Det kan for eksempel innebære dekning om kurs eller studiestøtte, for at arbeidstakers mulighet for å komme tilbake i en ny jobb bedres. Videre kan det innebære dekning av kostnadene som har påløpt til juridisk bistand i forbindelse med forhandlingene, samt om utstyret arbeidstaker har mottatt i forbindelse med arbeidsforholdet skal tilbakeleveres til arbeidsgiver.

Partene er som regel enige om at sluttavtalens innhold skal være konfidensiell. For det tilfelle arbeidstaker var underlagt konkurranseklausuler vil også dette være forhold en sluttavtale avklarer.

Ta kontakt med oss om du har behov for juridisk bistand ved forhandling om sluttpakke. Benytt kontaktskjemaet under eller ring tlf 21 09 59 95.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig