AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Skader på bolig ved ekstremvær

De siste ukene har ekstremværet «Hans» herjet i store deler av sør- og midt Norge. Hus, hager og campingvogner har blitt oversvømt, veier har forsvunnet og broer er kollapset. Skadene etter de store vannmengende er enorme.

Er du en av dem som er skadelidt, må du melde fra om skaden til ditt forsikringsselskap. Under har vi samlet 10 punkter det kan være lurt å huske på.

Skrevet av:

1. Ta bilder/video som bevis

Det er lurt å dokumentere skadene og det som har blitt ødelagt med bilder og videoer. Da vil forsikringsselskapet enklere kunne beregne skaden og du har skadene godt dokumentert hvis det skulle bli noen spørsmål i ettertid.

2. Begrense skadene

Forsøk å gjøre det du kan for at skadeomfanget skal bli minst mulig. Det kan eksempelvis være å pumpe ut vann, sette opp vinduer for at gulvet skal tørke eller flytte på gjenstander som kan ta skade.

3. Spar på kvitteringer

Hvis du har utlegg i forbindelse med skadene, anbefaler vi deg til å spare på kvitteringer. Nødvendige utgifter vil kunne bli dekket av forsikringsselskapet i etterkant.

4. Egenandel

På skader som skyldes naturskade er det en egenandel på 8 000,- Dette er felles for hele bransjen og er lovbestemt i Norge. Det betyr at du uavhengig av hvor stor skaden er, vil du betale kroner 8 000,- Er egenandelen høyere enn skadesummen, vil du ikke få igjen noen penger. Meld likevel fra om skaden, i tilfelle noe oppstår i ettertid.

5. Vær nøye og ikke kast ting

Vann kan gi mange følgeskader. Vær derfor nøye når du og eventuelt en takstmann går rundt og inspiserer boligen for skader. Selv om du har dokumentert skadene på video og bilder (se punkt 1) ikke kast eller reparer ødelagte ting før forsikringsselskapet har gitt deg klarsignal. Hvis det oppstår spørsmål i ettertid, er det greit å ha beviset liggende.

6. Flere forsikringer

Bor du i leilighet vil borettslaget/sameiet gjerne stå for husforsikringen, mens du selv har innboforsikringen. Det er viktig å melde fra til begge forsikringsselskap. Det samme gjelder om du bor i hus og har forsikret hus- og innbo i ulike forsikringsselskap.

7. Naturskadeordningen

Du kan søke erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en vanlig privat forsikring. Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på blant annet jordbruks- og skogareal, kaier og moloer og broer. Skaden må direkte skyldes en naturulykke. Som naturulykke regnes blant annet: Skred, storm, flom, storflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

8. Meld skaden med en gang

Skade må meldes fra om så fort du har blitt gjort oppmerksom på den. Melder du en skade for sent vil du i verste fall miste retten til erstatning. Søknad om erstatning etter naturskadeordningen (se punkt 7) må leveres innen tre måneder til Landbruksdirektoratet etter at naturskaden oppsto. Hvis du senere blir klar over flere skader, kan disse meldes i etterkant på samme skadenummer.

9. Vedlikehold av boligen

Som boligeier er du ansvarlig for nødvendig vedlikehold av ditt hus eller leilighet. Forsikringen dekker ikke skader som oppstår på grunn av manglende vedlikehold. Det betyr at hvis vannlekkasjen i kjelleres skyldes en lekkasje ved vinduet som kommer av husets alder, vil du som forsikringstaker kunne få avkortet erstatningen din.

10. Uenig med forsikringsselskapets avgjørelse?

Er du uenig med forsikringsselskapets avgjørelse, anbefaler vi deg at du først klager på deres vedtak. Kan det hende forsikringsselskapet har misforstått noe av det du har sagt? Har de fått all etterspurt dokumentasjon fra deg? Er du fortsatt uenig med selskapet, kan du klage til Finansklagenemnda. Finansklagenemnda er et klageorgan som behandler klagesaker mot blant annet forsikringsselskap. Du kan også ta kontakt med AVCO for å rådføre deg.

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig