AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Virtuell valuta (kryptovaluta) og skatt

Inntekt og formue av virtuell valuta er skattepliktig, og du må oppgi opplysninger om det i skattemeldingen din. Virtuell valuta rapporteres ikke automatisk til skattemyndighetene og derfor må du gjøre denne jobben selv.

Her er hovedreglene:

  • Du må oppgi verdi verdien av beholdningen din pr. årsslutt som formue. Da må du først finne ut antallet Bitcoin, Ethereum eller annen kryptovaluta som du eide pr. årsslutt, og regne ut markedsverdien på dette tidspunktet basert på tilgjengelige kurser. Alle tall i skattemeldingen oppgis i norske kroner, så du må også omregne til NOK fra utenlandsk valuta (basert på valutakurs pr. årsslutt).
  • Dersom du har solgt virtuell valuta i løpet av inntektsåret, må du rapportere gevinst eller tap. Gevinst er skattepliktig som kapitalinntekt (22 %), og du har fradragsrett for tap. Husk at salg eller bytte mot oppgjør i en annen virtuell valuta også regnes som realisasjon.

For å beregne gevinst/tap må du ta utgangspunkt i markedsverdien på salgstidspunktet (utgangsverdi), og omregne til norske kroner. Transaksjonskostnader ved salget kan trekkes fra. Så må du finne din kostpris (inngangsverdi) – utgangspunktet er her markedsverdien av den aktuelle valutaen på kjøps- eller miningtidspunktet, omregnet til norske kroner. Du kan legge til kostnader forbundet med kjøp/mining.

Skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap utgjør da differansen mellom utgangsverdien og inngangsverdien. Valutaeffektene skattlegges ikke separat, men inngår i selve gevinst-/tapsberegningen.

Som utgangspunkt gjelder skatteplikten all virtuell valuta – herunder også digitale tokens og andre digitale verdier. Dette kan da være verdier og inntekter som oppstår fra NFTer (f.eks. digitale kunstverk) og såkalte DeFi-produkter (Uniswap, Compound mv).

Er du usikker på om du har rapportert dette riktig i tidligere skattemeldinger, har du anledning til å rette tidligere innsendte skattemeldinger gjennom såkalt egenretting. Det kan du gjøre i en periode på tre år fra leveringsfristen for den aktuelle skattemeldingen. Er det tale om endringer lenger tid tilbake, er det skattemyndighetene som må gjøre dette. Dersom en slik retting skjer etter initiativ fra deg – dvs. uten at rettingen kan anses fremkalt ved kontrolltiltak fra skattemyndighetene som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som skattemyndighetene har fått fra andre – kan de ikke ilegge deg tilleggsskatt (frivillig retting, les mer om det her).

Vi hjelper deg gjerne med spørsmål rundt skatteplikt for virtuell valuta, og kan hjelpe deg med rapporteringen av dette enten det er i årets skattemelding eller om du vil rette for tidligere år og be om frivillig retting.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig