AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Jeg har blitt oppsagt – hva kan jeg gjøre?

Hvis du blir oppsagt på jobben, vil du fort oppleve en stor usikkerhet og frustrasjon. Det kan hende at du har blitt sagt opp i forbindelse med en nedbemanning eller fordi arbeidsgiver påstår at du ikke har gjort jobben din godt nok. Må du bare godta å miste jobben eller finnes det noen muligheter for å bestride oppsigelsen?

Du kan bestride oppsigelsen

Hvis du mener at oppsigelsen er ulovlig, kan du bestride den ved å kreve et forhandlingsmøte med arbeidsgiver. En oppsigelse er først og fremst ulovlig hvis den ikke er saklig begrunnet. Den kan også være ulovlig hvis du er oppsagt fordi du er syk eller gravid.

Du må kreve forhandlingsmøte skriftlig innen to uker etter at du fikk oppsigelsen.

Du kan kreve å fortsette i stillingen

Ved oppsigelse (i motsetning til ved avskjed) vil du ha en oppsigelsestid. Du har rett til å jobbe ut oppsigelsestiden og dermed også motta lønn. Hvis du er uenig i at oppsigelsen er saklig begrunnet, så har du imidlertid også rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlingene med arbeidsgiver pågår.

Hvis dere ikke blir enige om hvordan saken skal løses gjennom forhandlinger, kan du kreve å fortsette i stillingen også etter dette. I så fall må du ta ut søksmål mot arbeidsgiver.

Unntaksvis kan retten bestemme at du ikke skal ha rett til å fortsette i stillingen.

Du kan ta ut søksmål

Retten til å fortsette i stillingen som nevnt over, gjelder dersom du reiser søksmål både innen utløpet av oppsigelsestiden og innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning. Hvis det av en eller annen grunn ikke er avholdt forhandlinger, må du reise søksmål innen åtte uker fra da du fikk oppsigelsen.

Hvis du bare har én måneds oppsigelsesfrist, så vil denne utløpe før den nevnte åtte-ukersfristen. Derfor bestemmer loven at du kan fortsette i stillingen også hvis du innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig underretter arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist innen åtte-ukersfristen.

Du kan kreve jobben tilbake og erstatning

I søksmålet kan du kreve å få beholde jobben. Retten må da ta stilling til om oppsigelsen var saklig eller ikke. Hvis retten kommer til at oppsigelsen ikke var saklig, så betyr det som hovedregel at du beholder jobben.

Dersom det vises seg at oppsigelsen var ulovlig, så kan du kreve erstatning. Hvis du ikke ønsker å beholde jobben, kan du kreve bare erstatning. Selv om oppsigelsen var ulovlig, kan det hende du ikke ønsker å fortsette i jobben på grunn av den konflikten som har oppstått. Krever du bare erstatning, er søksmålsfristen seks måneder i stedet for åtte uker.

Har du spørsmål om oppsigelse kan du gjerne ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no