AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Barnefordeling og foreldretvist

Ved samlivsbrudd kan det oppstå uenighet mellom foreldrene om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo, og hvilket samvær barnet skal ha med den andre forelderen. Slike tvister ble tidligere kalt barnefordelingssaker, men i dag kalles slike tvister for foreldretvister.

Kontakt advokat tidlig

Tvister som omhandler barn betyr som regel mye for partene og kan fort bli et konfliktfylt tema. Vi vil av den grunn anbefale foreldre til å oppsøke en advokat så raskt som mulig i saker som gjelder barnefordeling og foreldretvist. En advokat kan hjelpe til med å dempe konflikten og bistå foreldrene med å komme til enighet for å unngå en rettslig prosess. Advokater som bistår i foreldretvister, har etter barneloven et ansvar for å vurdere mulighet for forlik og eventuelt ta skritt i den retning.

Vår erfaring er at foreldre som kontakter advokat i en tidlig fase av prosessen stort sett kommer frem til raskere og bedre løsninger omkring barna. Det har derfor en stor verdi å komme til enighet før konflikten eskalerer. I AVCO hjelper vi deg med å vurdere din sak, gi tydelige råd og ivaretar dine interesser på best mulig måte. Vi bistår også med utarbeidelse av samværsavtaler.

I de tilfellene hvor foreldrene ikke kommer frem til en minnelig løsning må spørsmålene behandles av domstolen. Domstolen vil først forsøke å løse konflikten gjennom mekling og har et stort fokus på å bistå foreldrene med å komme til enighet. Om dette ikke lykkes kan domstolene avgjøre saken ved rettssak og dom. Domstolen bestreber seg på å finne den løsning som er best for barnet.

Domstolene kan behandle saker om:

  • Foreldreansvar
  • Fast bosted
  • Samvær
  • Foreldreskap
  • Flytting med barnet
  • Utreiseforbud

Barnets beste

Sakene som er nevnt over løses etter Lov om barn og foreldre (barneloven). Barneloven slår fast at både avgjørelser og saksbehandlingen i foreldretvister skal rette seg etter det som er best for barnet. Barnets beste er et skjønnsmessig kriterium, hvor det foretas en konkret individuell vurdering i hver sak. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Dette innebærer blant annet at før det treffes avgjørelser om forhold som angår barn, har barnet rett til å få informasjon om forholdene rundt avgjørelsen og muligheten til å bli hørt i saken.

Hvorfor velge oss?

Noen saker er ikke mulig å løse utenfor domstolen. I AVCO vil vi alltid anbefale foreldre å ha med seg advokat i retten. AVCO har betydelig erfaring med foreldretvister og prosederer jevning spørsmål som omhandler barn for domstolene. Hos oss vil du få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken. Hos oss vil du samtidig møte advokater som har god trening på det å møte mennesker i krevende situasjoner.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig