AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Foreldreansvar

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser. Foreldre som har foreldreansvar sammen, må enes i viktige beslutninger om barnet.

Det er en rekke avgjørelser man må foreta seg på vegne av barnet sitt når man innehar foreldreansvar. Dette inkluderer barnets navn, om barnet skal meldes inn i et trossamfunn, medisinsk behandling, utstedelse av pass og flytting utenlands.

Utgangspunktet er at foreldre har foreldreansvar sammen, med mindre noe annet er avtalt. Dersom det oppstår uenighet mellom foreldrene om hvem som skal ha foreldreansvaret, må spørsmålet avgjøres av domstolen. Det samme gjelder i de tilfeller der en av foreldrene ønsker foreldreansvaret alene. Det skal imidlertid mye til for å tilkjenne den ene forelderen foreldreansvaret alene.

Å gå til sak om å få foreldreansvaret alene, vil kunne være aktuelt der hvor den ene forelderen ikke følger opp. Dette kan for eksempel skyldes at den ene forelderen har psykiske utfordringer, misbruker rusmidler, utsetter partner og/eller barnet for vold. Dette innebærer i praksis å frata den andre forelderen foreldreansvaret.

Det vil også være aktuelt i tilfeller hvor den ene forelderen til stadighet saboterer for barnet eller den andre forelderen. Dette kan for eksempel være tilfelle hvor en forelder nekter å samarbeide til utstedelse av pass eller opprettelse av bankkonto til barnet. Et annet tilfelle kan være hvor en forelder motsetter seg å samarbeide ved behov for medisinsk behandling av barnet, eller å gi sin signatur slik at barnet kan dra på skoleturer, ferier ol.

Det vil også kunne være utfordrende å ha felles foreldreansvar dersom en av foreldrene bosetter seg i utlandet. Dette fordi det vanskeliggjør et samarbeid mellom partene.

Om du er i behov for å få foreldreansvaret alene eller opplever at den andre forelderen ønsker å frata deg foreldreansvaret kan vi i AVCO bistå deg. Vi har lang og god erfaring i saker som omhandler foreldreansvar. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også om: barnefordeling

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig