AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Samvær

Ethvert barn har rett til samvær med begge sine foreldre og begge foreldre har et gjensidig ansvar for at samværsretten oppfylles. Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med har således rett til samvær med barnet.

Barneloven inneholder ingen regler om hvor mye samvær samværsforelderen skal ha. Det er derfor opp til foreldrene å enes om omfanget av samværsretten. Det skal her tas hensyn til hva som vil være barnets beste og samværet må tilpasses til det enkelte barn og dets situasjon. For det tilfelle at foreldrene ikke blir enige om samværet må spørsmålet bringes inn for domstolen.

I enkelte tilfeller kan domstolen komme frem til at samværet med den andre forelderen skal foregå under tilsyn eller at det ikke skal være noe samvær i det hele tatt. Rettspraksis har lagt til grunn at det skal «ganske tungtveiende grunner» til for å nekte samvær. Dette kan for eksempel være tilfelle hvor barnet har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold. Det er også aktuelt der hvor omsorgspersonen bor på sperret adresse eller hvor barnet rett og slett nekter å ha samvær med en av foreldrene.

Vi anbefaler alle foreldre som har gjennomgått samlivsbrudd til å utarbeide en samværsavtale. En samværsavtale vil gi klare rammer for både foreldrene og barnet, og bidrar til å unngå konflikt. Vi utarbeider ofte samværsavtaler for foreldre og er godt kjent med hvilket innhold slike avtaler bør ha.

AVCO har lang erfaring med samværssaker. Vi kan bistå med rådgivning, utarbeidelse av avtaler mellom foreldrene eller å prosedere saken for domstolene. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også om: strategi i barnefordelingssaker

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no