AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Hva koster det å bruke advokat?

Denne artikkelen er ment å gi deg som kjøper av advokattjenester veiledning og råd i forhold til hva du må regne med av kostnader til advokat.

Utgangspunktet for advokater er pris per time

I utgangspunktet er advokattjenester priset per time. Timeprisen vil typisk variere i forhold til type sak og kompetansen til advokaten som utfører arbeidet. Enklere saker vil typisk ha lavere timepris, mens mer komplekse saker som gjelder større verdier typisk vil kreve høyere kompetanse og dermed ha en høyere timepris.

Advokatfirmaer der det jobber flere advokater er ofte organisert slik at man har partnere, advokater og advokatfullmektiger. Timeprisene vil da være høyest for partnerne med lengst erfaring og lavest for advokatfullmektiger.

De større advokatfirmaene har ofte høyere timepriser enn de mindre og mellomstore firmaene ettersom de største firmaene ofte har mest næringslivskunder. I de største advokatfirmaene kan timeprisen komme opp i 5.000 kr. + mva. for de mest erfarne partnerne.

Hos oss i AVCO er vi konkurransedyktig på pris med priser fra kr. 2300,- til 3500,-  + mva. avhengig av hvem som jobber på saken.

Smarte tips til deg som kunde

Et godt tips til deg som kunde er å strukturere dokumenter i saken slik at advokaten bruker minst mulig tid på å få oversikt over de faktiske forhold. Det kan ofte være lurt og lage en tidslinje for hva som har skjedd med henvisning til vedlegg.

I enkelte type saker vil advokaten kunne gi deg en indikasjon på hvor mange timer det vil ta og utføre oppdraget. Det er også mulig å få fastpris på enkelte type oppdrag slik som for eksempel seksjoneringsbegjæring, merknad til nabovarsel, samboeravtaler etc.

I mange type saker så vil man typisk kunne ha rettshjelpsdekning via innboforsikring eller bilforsikring dersom det dreier seg om bil. For denne type forsikringer så er det vanligvis en egenandel på kr 4000 og man må i tillegg betale 20 % av advokatkostnadene. Advokaten vil bistå deg med å undersøke hvorvidt det er dekning via din forsikring.

I AVCO er vi veldig opptatt av å holde deg som kunde kontinuerlig oppdatert på ressursbruken og kostnadene som påløper i saken.

Har du spørsmål til advokat, kan du ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse i kontaktskjemaet nedenfor.

No results found.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no