AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Første møte med advokat

Før du skal i møte med advokat bør du forberede deg. Gode forberedelser gjør at advokaten kan jobbe mer målrettet og effektivt med saken din. Ettersom du som hovedregel betaler for medgått tid på saken, kan gode forberedelser bety reduserte kostnader for deg og raskere bistand.

Innledning

I forkant av møtet sender vi deg en møtebekreftelse med tidspunkt, adresse og våre gjeldende betingelser og priser. Av kreditthensyn har advokaten anledning til å kreve forskuddsbetaling til vår klientkonto tilpasset sakens art og omfang før arbeidet starter opp. Nærmere informasjonen om dette får du av din advokat.

Konfliktsøk

Vi følger advokatetiske regler som blant annet innebærer at vi foretar et konfliktsøk før møtet. Dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke vil medføre noen interessekonflikt å ha deg som klient. Vi må avklare at vi for eksempel ikke har bistått motparten i en sak tidligere. Du må derfor opplyse om eventuelle motparter i saken.

Dokumentasjon

I forkant av møtet bør man få sortert alle relevante dokumenter i saken. Det er unødvendig å betale for at advokaten skal gjøre dette for deg. Dokumentasjon kan være kontrakter, e-poster, SMS, fotografier, vitneutsagn etc. Er du usikker på om noen dokumenter er relevante, bør du ta med dokumentene og la advokaten avgjøre dette for deg. Dersom det er behov for at advokaten skal ta kopi forenkler du vårt arbeid ved å ta med dokumentene uten stifter og binders.

Kronologisk oversikt

Du bør sette opp en skriftlig, kronologisk oversikt eller tidslinje over de viktigste sidene av saken, med datoer og forklaringer på hendelser. Her bør kun de mest sentrale delene av saken fremgå. Vær så nøyaktig som mulig, men unngå lange redegjørelser. Datoer er spesielt viktig for advokaten.

Kundekontroll

Vi plikter å foreta kundekontroll av nye klienter. Hvis du møter opp i god tid før møtet, har du anledning til å fylle ut skjema for kundekontroll i venteområdet før møtet starter.

Vi foretar kontroll av legitimasjonsdokument. Du må derfor ta med deg gyldig legitimasjon, altså førerkort, pass eller bankkort med bilde.

Dersom du ikke kan møte fysisk, kan du fylle ut skjema for kundekontroll uten personlig fremmøte. Da må din kopi av legitimasjonsdokumentet bevitnes av to myndige personer som er bosatt i Norge, eller postkontor, domstol, politi, finansinstitusjon, eiendomsmegler, revisor, verdipapirforetak, regnskapsfører eller advokat.

Taushetsplikt og dine opplysninger om saken

Vi har taushetsplikt om det du forteller oss som klient. Dersom du holder tilbake informasjon ovenfor advokaten din eller gir uriktige opplysninger, kan dette føre til at saken din ikke blir behandlet på riktig måte. Det kan igjen føre til at du får en dårligere sak. Dersom advokaten oppdager at klienten har holdt tilbake informasjon eller bevisst gitt uriktig informasjon, kan det føre til at advokaten må trekke seg fra saken.

Ekstern dekning av advokatkostnader

Gjennom forsikringsavtalen din kan det være at du har helt eller delvis krav på dekning av utgifter til advokat. Det er vanlig at innbo-, bolig og bilforsikringer inkluderer en rettshjelpsdekning. Ofte må det betales egenandel på kr 4000 og 20 % av det overskyende beløpet. I forkant av møtet bør du derfor undersøke dine forsikringsvilkår eller ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og spørre.

Du kan også ha rett til advokatbistand gjennom en fagforening eller et forbund. Ta kontakt med din forening for å høre om du kan ha rett på juridisk bistand.

Advokaten kan også bistå deg med å undersøke om du har krav på forsikringsdekning av kostnadene. Ta med forsikringsvilkårene og polisenummeret dersom du ønsker at advokaten skal undersøke dette for deg.

Dersom man har inntekt under visse grenser kan man ha krav på fri rettshjelp i enkelte sakstyper. Per tiden er inntektsgrensen kr 246 000 for enslige og kr 369 000 samlet for samboere og ektefeller. Dersom du ønsker at advokaten skal bistå deg med å søke om fri rettshjelp, må du ta med din nyeste selvangivelse/skattemelding og dokumentasjon på nåværende inntekt, altså lønnsslipp eller utbetalingsanvisning fra NAV og fra pensjonsordninger.

I forvaltningssaker kan man ha krav på dekning av nødvendige sakskostnader dersom man får et vedtak endret til gunst for seg. Slike sakskostnader kan være advokatutgifter. Advokaten kan bistå deg med vurdering av om du kan fremsette et slikt krav i saken din.

Still spørsmål

I forkant av møtet bør du ha tenkt på hvilke spørsmål du vil stille advokaten. Noter deg spørsmålene slik at du ikke glemmer dem.

Dersom noe er uklart under møtet eller i etterkant, må du ikke nøle med å spørre oss. I jussen brukes mye fagterminologi, og det er advokatens oppgave å forklare deg hva de ulike begrepene innebærer dersom du har behov for det.

Det er viktig at du definerer og formidler til oss hvilke forventninger du har, hva som er viktig for deg, samt gjort deg opp en mening hva som er ditt ønskede resultat i saken. Advokaten kan gi deg en nærmere vurdering av dine muligheter videre etter møtet.

Vel møtt til møte hos oss!

Sjekkliste

  • Finne frem og sortere all relevant dokumentasjon
  • Tidslinje over saken
  • Forberede eventuelle spørsmål til advokaten
  • Undersøke forsikringsdekning av kostnader
  • Definere mål og forventninger
  • Ta med gyldig legitimasjon

Ta gjerne kontakt med oss angående temaet

No results found.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig