AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Mangelskrav

Det er ikke uvanlig at byggherren ved overtakelse av kontraktsgjenstanden ikke er helt fornøyd med arbeidet som entreprenøren har gjort. Da er det viktig at byggherren er klar over hva han har krav på etter kontrakten og hvordan gå fram dersom det viser seg at resultatet er mangelfullt.

Avvik fra kontrakt

Det er viktig å være klar over at det rettslig sett ikke er slik at alle feil ved ytelsen utgjør mangel. Utgangspunktet er at det foreligger mangel dersom kontraktsarbeidet ved overtakelsen ikke er i henhold til kontrakt eller NS-kontrakt. Videre er det oppstilt et krav om at dette skyldes forhold entreprenøren svarer for. Man må derfor gjøre en sammenligning av arbeidet som er gjort og det som var avtalt mellom partene.

Partene kan eksempelvis være konkrete og detaljerte beskrivelser av hvordan arbeidet skal utføres og hvilke materialer som skal brukes. Videre vil partene være bundet til de rettslige standarder som er oppstilt i kontrakten. En slik standard kan for eksempel være at  at arbeidet skal gjøres fagmessig. Dersom arbeidet ikke er fagmessig, vil dette dermed utgjøre en mangel selv om det ikke er oppstilt noen konkret og detaljert beskrivelse av hvordan arbeidet skal gjøres.

Mangel innenfor entreprenørens risikossfære

Videre må man gjøre en vurdering av om det forhold som mangelen knytter seg til, er forhold som er innenfor entreprenørens risikossfære. Dersom mangelen kan føres tilbake til forhold som byggherren har risikoen for, må byggherren ta støyten. Det kan også foreligge en mangel som følge av skade på kontraktsarbeidet som oppstår etter overtakelsen. Forutsetningen er at skaden er en nærliggende og påregnelig følge av den opprinnelige mangelen, og at partene ikke har avtalt noe særskilt om dette.

Påberopelse av mangel

Når man har funnet ut at det foreligger et avvik fra det man kan forvente etter kontrakten, kan man påberope seg en mangel og gjøre eventuelle mangelsbeføyelser gjeldende. Mangel som er reklamert rettidig har entreprenøren i utgangspunktet rett og plikt til å utbedre. Dette gjelder selv om partene er uenige om at det foreligger mangel. Ved unnlatt utbedring av et berettiget mangelskrav utløses krav om erstatning. Byggherren kan også kreve prisavslag.

Ta kontakt

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen entrepriserett og som bistår alle ledd i prosessen. Vi bistår på byggherre- og entreprenørside og målet er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også aktuelt fagstoff: Når kan det nektes overtakelse av bygg.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no