AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Overtakelsesforretning – hvilken betydning har det?

Ikke sjelden oppdager en kjøper feil og mangler ved fritids- eller helårsboligen som er anskaffet. Feil og mangler kan være oppdaget under overtakelsesforretningen, eller noen år senere.

Dersom kjøper ønsker å gjøre gjeldende et krav mot selgeren som følge av de feil og mangler som er oppdaget, er det flere forhold som kan være av betydning. I denne artikkelen belyses betydningen av gjennomført overtakelsesforretning.

Betydning for mangelsvurderingen

Risikoen for mangler går som hovedregel over på kjøperen på det tidspunktet eiendommen overtas av kjøperen. Det innebærer at selgeren som utgangspunkt svarer for mangler som forelå før overtakelsestidspunktet, mens kjøperen ikke kan gjøre mangler som oppstår etter overtakelsen. Her gjelder naturligvis noen unntak, som ikke redegjøres for her.

Dersom kjøper sin overtakelse skjer ved at det holdes overtakelsesforretning, som avsluttes med undertegning av en overtakelsesprotokoll, anses boligen overtatt ved undertegningen av overtakelsesprotokollen.

Betydning for kjøper sin reklamasjon overfor selger

Dersom kjøperen oppdager mangler før eller ved gjennomføringen av overtakelsesforretningen, bør manglende nedfelles i overtakelsesprotokollen. I såfall foreligger en «reklamasjon», dvs en melding om at det gjøres mangler gjeldende.

Betydning for bevisvurderingen i en eventuell senere tvist

Ved at det gjennomføres overtakelsesforretning, vil man sikre dokumentasjon som kan få særlig betydning for bevisvurderingen i en eventuell senere tvist med selger om feil og mangler ved boligen. For eksempel dersom kjøper og selger i en tvist to år etter overtakelsen, er uenige om eiendommens tilstand på overtakelsestidspunktet, vil overtakelsesprotokollen vise eventuelle feil og mangler kjøper gjorde gjeldende på det tidspunktet. I så fall har man sikre holdepunkter knyttet til kjøpers reklamasjoner på overtakelsestidspunktet, som kan få avgjørende betydning i den enkelte tvist.

Har du spørsmål om forkjøpsrett kan du gjerne ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller bruk kontaktskjemaet. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig