AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Overtakelse

Det er knyttet særskilte rettsvirkninger til overtakelsen av kontraktarbeidene. Kontraktspartene må derfor ikke undervurdere viktigheten av å gjennomføre overtakelsen fullt ut i samsvar med de krav som følger av kontrakten. I motsatt fall kan krav gå tapt.

Et viktig skjæringspunkt i byggeprosjektet

Når kontraktsarbeidene er endelig ferdigstilt, skal de overtas av byggherren. Overtakelsen markerer som regel prosjektets avslutning, og utløser en rekke sentrale rettsvirkninger for begge parter. En av de viktigste rettsvirkningene er at risikoen for kontraktsarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren.

Overtakelse blir således et skjæringspunkt i entrepriseprosjektet, som har resultert i at prosessen rundt overtakelse ofte er svært formalisert og nøye regulert i kontraktene. En godt planlagt overtakelse kan være svært avgjørende for å unngå konflikt eller usikkerhet mellom byggherre og entreprenør.

Tre varianter for overtakelse

Overtakelse kan etter standardkontraktene organiseres på tre måter: enten ved ordinær overtakelsesforretning, ved delovertakelse eller ved byggherrens urettmessige brukstakelse. Det vanligste er at det gjøres en ordinær overtakelsesforretning hvor det fullstendige kontraktsarbeidet overleveres når hele arbeidet er ferdigstilt.

Innkalling og dokumentasjon forut overtakelse

Det er entreprenøren som har ansvaret for å innkalle til overtagelse og i standardkontraktene er det vanlig at det gis en 14 dagers forutgående varsel. Det fremgår ofte av innkallingen at entreprenøren har rett til å gjennomføre overtakelsesforretningen alene dersom byggherren ikke møter opp.

Forut for overtakelsen skal entreprenøren fremlegge en rekke dokumentasjon som skal presenteres for byggherren senest under selve overtakelsen. Dersom entreprenøren ikke har dette klart på dette tidspunkt kan dette gi byggherren rett til å nekte å overta arbeidet, til tross for at selve arbeidet etter kontrakten er ferdig gjennomført. Slik dokumentasjon kan eksempelvis være brukstillatelse der prosjektet gjelder oppføring av bolig.

Protokoll

Under overtakelsesforretningen skal det føres en protokoll som skal signeres av begge parter når forretningen er gjennomført. Protokollen skal først og fremst inneholde en oversikt over hvem som er til stede under overtakelsesforretningen. Videre skal den inneholde de fakta om det endelige byggeprosjektet som partene har blitt enige om ved overtakelsen for å få dokumentert hvilken forståelse de ulike partene har om arbeidet som er gjort. Slik informasjon som skal dokumenteres kan eksempelvis være mangler ved arbeidet som begge partene vedkjenner. Partene skal videre også notere ned de forhold de måtte være uenige om, for eksempel de forhold der det kun er byggherren som mener det foreligger et arbeid som ikke oppfyller kravene etter kontrakten.

Ta kontakt

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen entrepriserett og som bistår alle ledd i prosessen. Vi bistår på byggherre- og entreprenørside og målet er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også aktuelt fagstoff: Når kan det nektes overtakelse av bygg?

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no