AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Permittering

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstakeren pålegges arbeidsfritak, samtidig som arbeidsgiver fritas sin lønnsplikt. Arbeidstaker kan fritas enten helt eller delvis for sin arbeidsplikt. Arbeidsforholdet vil under enhver omstendighet bestå under permitteringsperioden.

For å kunne permittere ansatte, stilles det vilkår om at det foreligger saklig grunn. Saklig grunn kan for eksempel være driftsstans, ordremangel eller fulle lagre, slik at den ansatte ikke kan sysselsettes på normal måte. I tillegg gjelder det et vilkår om midlertidighet. Det må antas at arbeidet kan gjenopptas innen rimelig tid. Dersom det ikke er tilfellet, vil oppsigelse måtte vurderes fremfor permittering.

Med unntak av permitteringslønnsloven, er ikke permitteringsreglene nærmere lovfestet. Der hvor arbeidsforholdet reguleres av tariffavtale, vil imidlertid permitteringsadgangen normalt følge av tariffavtalen.

Dersom bedriften ikke kan sysselsette ansatte på en økonomisk forsvarlig måte grunnet midlertidig mangel på arbeid, eksempelvis på grunn av produksjonshindringer eller ordremangel, kan de ansatte permitteres. Under permitteringen fritas ansatte fra sin arbeidsplikt og arbeidsgiver slipper å betale lønn. Den ansatte er likevel fortsatt ansatt, og meningen er at den ansatte skal tilbake på jobb.

Arbeidsgiver kan permittere enten helt eller delvis. Hel permittering innebærer at arbeidstaker fritas fullstendig for arbeidsplikt. Delvis permittering innebærer at arbeidstakeren er permittert for en del av sin stillingsprosent og arbeider resten. Hvis det er klart at permitteringen vil bli permanent, skal arbeidsgiver bruke oppsigelser.

Ved permittering får arbeidstaker som hovedregel lønn fra arbeidsgiver i den første perioden av permitteringen. Etter perioden med lønn, vil mange permitterte ha rett til dagpenger fra NAV.

Du kan lese mer om permitteringsreglene her.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale med en av våre advokater.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig