AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Når kan jeg kreve en sameier utløst?

Når to eller flere eier noe sammen, for eksempel en fast eiendom, en båt, en brygge etc., står man overfor et «sameie» som reguleres av lov av 18. juni 1965 nr. 6 om sameie («sameieloven»).

Ikke sjelden oppstår det spørsmål om en sameier kan utløses. Et ønske om å kreve utløsning kan for eksempel være begrunnet i en uenighet knyttet til bruken av sameietingen. Vilkårene for utløsning følger av sameieloven § 13. Hvorvidt en sameier kan utløses beror da på en vurdering av denne bestemmelsen.

Vilkårene for å kreve utløsning

For å kunne kreve utløsning, må det foreligge et «misbruk» av sameieparten. Dersom det for eksempel er bestemt i sameiets vedtekter at sameietingen ikke kan leies ut til andre, kan det foreligge et «misbruk» dersom noen av sameierne likevel leier ut sameietingen. Dette må vurderes konkret, og må blant annet sees i sammenheng med hva flertallet i sameiet kan bestemme.

For å kunne kreve utløsning er det ikke nok å konstatere et «misbruk». Misbruket må ha vært varig, og det må ha pågått til tross for advarsler fra de øvrige sameierne.

Retten kan ved dom gi medeierne rett til å utløse parten hans mot å betale et vederlag tilsvarende sameiepartens verdi for misbrukeren.

Unntak fra utløsningsretten

En sameiepart som «ligg til» en fast eiendom, kan ikke utløses. I slike tilfeller foreligger et såkalt «realsameie», der sameieparten tilhører eiendommen som sådan, og ikke en person. Et eksempel på et slikt sameie, er at en brygge anses å tilhøre fire eiendommer i fellesskap, og de til enhver tid gjeldende eiere av disse eiendommene.

Har du spørsmål om utløsning av en sameier kan du gjerne ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller bruk kontaktskjemaet. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no