AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Avvikling av ferie etter ferieloven

Når sommeren begynner å nærme seg er det mange som lurer på hvordan reglene for fastsetting av ferie er. Det er mange som ikke er klar over at det er i utgangspunktet arbeidsgiver som bestemmer når arbeidstakere skal ta ferie, men arbeidsgivere har også regler i ferieloven de må forholde seg til.

Skrevet av:

Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Siden lørdag regnes som virkedag, vil det normalt si at arbeidstaker har krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår. 

Arbeidstakere har både rett og plikt til å avvikle full ferie. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstakere tar ut full ferie. Dersom arbeidsgiver forsømmer denne plikten, kan det medføre erstatningsansvar for arbeidsgiver. 

Når det gjelder tidspunkt for ferie følger det av ferieloven § 7 første ledd at arbeidstaker kan kreve at hovedferie (18 virkedager) gis i hovedferieperioden 1 juni – 30 september. Restferien (7 virkedager) kan også kreves avviklet i sammenheng, men dette blir da etter 30. september. Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidstakere som starter i jobben etter 15. august i ferieåret har ikke krav på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. 

Arbeidsgiver plikter i god tid før ferien skal avvikles å diskutere tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte. 

Det er viktig for arbeidstakere å være klar over at, dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, er det arbeidsgiver som har siste ord om når ferien skal avvikles. Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd. 

Ferie i oppsigelsestiden 

Arbeidsgiver kan ikke legge arbeidstakerens ferie i oppsigelsestiden uten at arbeidstaker har gitt sitt samtykke til det. Arbeidstakeren kan således motsette seg å avvikle allerede avtalt ferie, i oppsigelsestiden. Dette gjelder ikke dersom oppsigelsesfristen er på tre måneder eller mer. 

Det samme gjelder når arbeidstaker selv sier opp. Ettersom arbeidsgiver har det siste ordet om når ferien skal avvikles, kan arbeidstakere i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden. Unntaket er hvis det ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller innenfor ferieåret. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no