AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Kjøpt bil ved mangler? Dette har du krav på

Har du kjøpt en bil som er mangelfull vil du som kjøper ha rett til å fremme ulike krav mot selger av bilen. Saksforholdet her vil variere noe ut fra om du har kjøpt bilen av en privatperson eller en bilforhandler. Om du kjøpte bilen av en privatperson kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpte du bilen av en bilforhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder.

Kostnader til advokat er ofte dekket av bilforsikringen

Dersom du har kjøpt en bruktbil som viser seg å ha mangler, vil advokatbistand som regel bli dekket av bilforsikringen din. Forutsetningen er at det har oppstått tvist med selger.  Vi tar kontakt med forsikringsselskapet ditt for deg og ordner dekningen du trenger for advokatbistand.

Foreligger det mangel ved bilen?

For å finne ut av om du har et krav mot selger må du først avklare om det foreligger mangel ved bilen. Mangel er et konstatert avvik mellom det kjøper har fått ved overtakelse, og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller forutsatt mellom partene at kjøper skal få. Det vil også foreligge mangel dersom det er gitt uriktige opplysninger om bilen, eller selger har unnlatt å gi kjøper opplysninger som burde vært gitt.

Når det er konstatert at det foreligger mangel ved bilen, og således et kontraktsbrudd fra selgers side, vil du som kjøper kunne fremme ulike misligholdsbeføyelser mot kjøper.

Husk reklamasjon

Det foreligger imidlertid enkelte krav til deg som bilkjøper for å ha rett til å fremme kravet mot selger. Det må reklameres innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget, og deretter må selger gis melding om mangelen. Det er viktig å gjøre dette så tidlig som mulig etter at mangelen ble oppdaget for ikke å miste kravet mot selger.

Kravene du som kjøper kan fremme mot selger ved mangel

Retting og omlevering

Ved mangel kan kjøper kreve at selger for egen regning retter bilens mangel. Dette har selger plikt til å gjøre dersom det ikke volder han/hun urimelig kostnad eller ulempe. Kjøper kan kreve omlevering, dersom mangelen er vesentlig. Dette kan også selger velge å benytte seg av.

Selv om kjøper ikke krever det, har selger også en viss rett til å rette mangel eller foreta omlevering for egen kostnad når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøper og uten risiko for at kjøper ikke får dekket sine utlegg av selger.

Prisavslag

Dersom mangelen ikke kan avhjelpes med retting eller omlevering, eller dette ikke forekommer innen rimelig tid etter reklamasjon vil du som kjøper ha rett til å kreve prisavslag. Prisavslaget skal være slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Dette gjelder derimot ikke om det er du selv som har avslått selgers tilbud om avhjelp.

Heving

Du vil ha rett til å heve kjøpet dersom mangelen ved bilen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. Det må foretas en konkret helhetsvurdering for å finne ut om bilens mangel er av vesentlig karakter, et av vurderingsmomentene er hvilken betydning mangelen har for kjøper. Heving innebærer at du leverer bilen tilbake og får igjen pengene dine. Les mer om heving i vår artikkel om heving av bilkjøp.

Erstatning

Kjøper har rett til å kreve erstatning for det tapet som oppstår som følge av mangelen ved tingen. Du vil alltid ha krav på erstatning om mangelen eller tapet ditt skyldes feil fra selger, eller om tingen allerede på avtaletidspunktet avvek fra det som er tilsikret av selger.

Har du spørsmål om bilkjøp kan du gjerne ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller bruk kontaktskjemaet. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no