AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Heving av båtkjøp

Høsten kan være en smart tid og kjøpe båt, og mange kjøper kostbare båter for å unne seg en fin tid på sjøen. Noen ganger ender dessverre båtdrømmen i konflikt etter at man har kjøpt båt med mangler.

Kjøp av båt er regulert i forbrukerkjøpsloven hvis man som forbruker kjøper båt av en næringsdrivende. Hvis man kjøper båt av en annen privatperson typisk via finn.no, så reguleres båtkjøpet av kjøpsloven. Hvilken lov som regulerer kjøpet vil ha betydning for hvor lett det er å heve kjøpet ettersom forbrukerkjøpsloven gir deg som forbruker et sterkere vern enn det kjøpsloven gjør.

Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig i forbrukerens favør noe som betyr at selger ikke kan oppstille salgsvilkår eller ansvarsfraskrivelser som gir deg som kjøper dårligere rettigheter enn det som følger av loven.

MANGEL

Båten skal etter loven tilfredsstille kravene til alminnelig god vare slik som det fremgår av forbrukerkjøpsloven § 15 og kjøpsloven § 17. Hvorvidt det foreligger en mangel vil bero på en helhetsvurdering i forhold til hva som er avtalt.

REKLAMASJON

Dersom det foreligger en mangel er man nødt til å reklamere innen rimelig tid. I forbrukerkjøpsloven § 27 1.ledd er denne fristen angitt til og aldri være kortere enn 2 måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

AVHJELP

Selger vil typisk ha rett til å utbedre mangelen noe som i praksis vil kunne være aktuelt dersom selgeren er en næringsdrivende. Dersom selger er en privatperson vil dette i praksis sjelden skje.

HEVINGSKRITERET

Kriteriene for å heve er forskjellige avhengig om kjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Etter forbrukerkjøpsloven er kriteriet «ikke uvesentlig mangel» i forhold til det som er avtalt og man kunne forvente på basis av de opplysningene som man fikk fra selger, mens kriteriet etter kjøpsloven er «vesentlig mangel». For en ikke-jurist kan disse kriteriene fremstå veldig like, men det skal altså mer til for å heve etter kjøpsloven enn forbrukerkjøpsloven.

Har du spørsmål om kjøpsrett kan du gjerne ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller bruk kontaktskjemaet. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig