• Familierett advokat Oslo

Arv- og familierett

ARV- OG FAMILIERETT

Familierett er en betegnelse på et rettsområde som regulerer ulike sider av familielivet, herunder inngåelse og oppløsning av ekteskap og samboerskap, og hvordan formuen mellom ektefeller eller mellom partnere skal fordeles ved brudd. I tillegg kommer forholdet mellom foreldre og barn.

I mange juridiske lærerbøker deler man familieretten i to; den ene delen regulerer inngåelse og oppløsning av ekteskap, og den andre regulerer forholdet mellom foreldre og barn. Reglene som retter seg mot forholdet mellom foreldre og barn er også sentralt i det som ofte betegnes som barnerett, hvor også barns rettigheter for øvrig er tema.

Arveretten inneholder regler om arv, herunder regler for opprettelse av testament, fordelingen av formue ved dødsfall, saksbehandlingsregler for arveoppgjøret (skifte). Familierett, barnerett og arverett er derfor nært knyttet sammen, og et spørsmål som eksempelvis omhandlet arv, har som regel en side mot familieretten eller barneretten. Når du som privatperson søker juridisk rådgivning i en slik sammenheng er det derfor nyttig med advokater med bred erfaring innenfor området.

Advokatene i AVCO har bred erfaring og kompetanse innenfor familie- og arverett, og ta derfor gjerne kontakt med oss med det du måtte ha av spørsmål i denne forbindelse. Er du i en pågående konflikt som vedrører familie- og arverett, har flere av advokatene også lang prosedyreerfaring innenfor temaet.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   • Det verserer mange ulike begreper i saker om barn. Når det kommer til barneloven, snakker vi i all hovedsak om saker som gjelder foreldreansvar, fast bosted for barnet og samvær.…
   • Det verserer mange ulike begreper i saker om barn. Når det kommer til barneloven, snakker vi i all hovedsak om saker som gjelder foreldreansvar, fast bosted for barnet og samvær.…

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig