Matias Baugerud

Advokatfullmektig

Matias Baugerud er advokatfullmektig i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS. Baugerud arbeider primært problemstillinger vedrørende fast eiendom, herunder særlig plan- og bygningsrett. Han arbeider også med arv- og familierett, pengekravsrett, selskapsrett og generell kontraktsrett.

Baugerud har vært ansatt som sekretær/studentmedarbeider hos Aurlien Vordahl & Co siden november 2014, parallelt med sin juridiske utdannelse. Han begynte hos Aurlien Vordahl & Co høsten 2017.

+47 913 69 910

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Yrkeserfaring

  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2017 –
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, studentmedarbeider, 2014 – 2017

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, 2012 – 2017, Universitetet i Oslo
  • Spesialfag: Selskapsrett, konkurs- og panterett, entrepriserett, internet governance og sjørett.
  • Masteroppgave: ”Virkninger av nye norsk regler om grenseoverskridende insolvensbehandlinger»

Språk: Engelsk