• Reklamere på håndverkertjenester

  klage på håndverker - prisavslag - erstatning

Reklamasjon på håndverkertjenester

Når du som privatperson inngår avtaler om reparasjoner, vedlikehold, installasjoner eller ombygging av din faste eiendom eller på ting, reguleres forholdet av håndverkertjenesteloven.

Klassiske arbeider som omfattes er arbeider utført av elektriker, snekker, rørlegger, murer og tømrer. Det er også blitt mer vanlig å hyre såkalte totalentreprenører, interiørdesignere eller interiørarkitekter som igjen hyrer inn nødvendige tjenester for å få utført arbeidet. Dersom arbeidet som utføres ikke regnes som nyoppføring av bygning til boformål, vil også slike avtaler reguleres av håndverkertjenesteloven. Et viktig prinsipp i kontraktsretten er at en tjenesteyter står ansvarlig for alle sine underentreprenører. Det vil si at du som forbruker kan kreve den ansvarlige totalentreprenøren eller interiørdesigneren direkte.

Har du f.eks. hyret en interiørarkitekt eller en totalentreprenør til å pusse opp en leilighet eller et hus og disse gjør feil, vil du som forbruker ha et særlig vern gjennom håndverkertjenesteloven. Loven er ufravikelig. Det innebærer at håndverkeren ikke kan gi deg dårlige vilkår enn det som følger av loven, jf. håndverkertjenesteloven § 3.

Hva er en mangel etter håndverkertjenesteloven?

Ved kjøp av håndverkertjenester kan flere situasjoner oppstå:

 • Arbeidet tar lenger tid enn forutsatt – kan være en forsinkelse etter håndverkertjenesteloven
 • Arbeidet blir dyrere enn prisoverslag – kan være en mangel etter håndverkertjenesteloven
 • Arbeidet blir dårligere utført enn forutsatt  – kan være en mangel etter håndverkertjenesteloven
 • Arbeidet ikke i henhold til forskrifter og andre regelsett som regulerer hvordan tjenesten skal utføres. AVCO har også advokater med kompetanse innen plan- og bygningsrett som kan bistå særlig ved slike situasjoner.

Slike mangler eller forsinkelse kan gi grunnlag for holde betalingen tilbake, kreve retting av mangelen, prisavslag, erstatning eller i noen tilfeller grunnlag for å heve avtalen.

Slike situasjoner kan være krevende å håndtere på egenhånd. Man har ofte ingen kompetanse på hva som faktisk utgjør et mangelfullt arbeid, og det kan ofte oppstå uoversiktlig korrespondanse mellom deg og håndverkeren. Vår erfaring er at disse situasjonene løses raskere og mer smidig ved bruk av advokat som kan representere deg i saken. AVCO har stor erfaring innenfor slike saker og opptrer jevnlig for domstolene.

Det mange ikke er klar over er at du ofte kan få dekket slik advokatbistand gjennom din husforsikring eller innboforsikring mot en egenandel til forsikringsselskapet. Dette er ofte regulert under forsikringsavtalens punkt om rettshjelp (rettshjelpsforsikring). AVCO vil kunne bistå ved spørsmål om din forsikring kan dekke rettshjelp i ditt tilfelle. Du har også i denne forbindelse som regel krav på å velge hvilken advokat du vil benytte – dette kan i utgangspunktet ikke forsikringsselskapet avgjøre.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du opplever et problem med håndverkertjenester du har bestilt.

Nyttige lenker:

http://handverkerklagenemnda.no/

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   Hvordan foregår prosessen?

   Mangel/forsinkelse

   Dersom arbeidet som er utført avviker fra det som er avtalt, vil dette kunne innebære en mangel eller forsinkelse.

   Dersom det er inngått skriftlig avtale må det tas utgangspunkt i denne. Ofte vil imidlertid kontrakten mellom dere bestå av ulike telefonsamtaler eller e-post-korrespondanse. Det må derfor først klarlegges hva håndverkeren og du har avtalt. Husk at dersom tjenesten faller inn under håndverkertjenesteloven kan ikke kontrakten gi deg mer ugunstige vilkår enn loven tilsier.

   Under arbeidene kan det oppstå forsinkelser. En klassisk situasjon er at en håndverker ikke møter opp til avtalt tid eller at arbeidet tar lengre tid enn forutsatt. Dette kan innebære et mislighold som kan gi deg krav på prisavslag eller erstatning, eller heving av avtalen.

   Dersom arbeidene som utføres er dårlig utført, materialene er dårlige enn forutsatt, eller arbeidet ellers er strid med forskrifter, vil dette også i mange tilfeller utgjøre en mangel.

   Nøytral reklamasjon

   Når mener du har oppdaget en mangel er det viktig at du reklamerer overfor håndverkeren innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Ofte kan det imidlertid være vanskelig å avgjøre om forholdet utgjør en mangel. Det man da gjør er å gi håndverkeren en nøytral reklamasjon hvor man gir uttrykk for at arbeidet som er utført ikke er i henhold til det avtalte og at man vil kunne komme til å gjøre mangelsbeføyelser gjeldende.

   Et viktig virkemiddel man har i en slik situasjon er å holde tilbake hele eller deler av betalingen.

   En advokat kan også bistå med å hyre en sakkyndig som kan gå over arbeidet å gi en mer kvalifisert mangelsvurdering. Det kan også være klokt å kontakte forsikringsselskapet ditt så tidlig i prosessen som mulig. Dersom du har husforsikring og/eller innboforsikring kan juridisk bistand fra advokat ofte være dekket av forsikringen med unntak av en egenandel.

   Spesifisert reklamasjon

   Når omfanget av mangelen/forsinkelsen er kartlagt vil advokaten hjelpe deg med å utforme en spesifisert reklamasjon til håndverkeren. Dette vil kunne være krav om at håndverkeren retter det mangelfulle arbeidet, krav på prisavslag eller erstatning.

    Klage – Stevning/forliksklage

   Håndverkerklagenemnda er et eget organ som er opprettet for å kunne løse slike tvister. En forutsetning er at håndverkeren er medlem i en organisasjon som er med på ordningen. Dersom du ikke skulle få medhold her står du fritt til å kunne ta saken videre til domstolene.

   Advokaten vil gå igjennom saken med deg med tanke på å reise sak for domstolene. Dersom ditt krav utgjør mindre verdier enn 100.000 kroner skal saken først reises gjennom forliksklage til forliksrådet i kommunen som arbeidet er utført, typisk der den faste eiendommen ligger.

   Dersom det er større verdier en dette vil man kunne reise saken for tingretten. Retten skal ta endelig stilling til utfallet i saken. Dersom du her vinner frem vil som regel motparten måtte dekke dine utgifter i saken i tillegg til hva du måtte få som en følge av mangelen.

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig