• Regler for midlertidig ansettelse - Advokatfirma Oslo

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse

Som utgangspunkt må alle arbeidsavtaler være faste, det vil si at arbeidsforholdet ikke kan begrenses til en bestemt tidsperiode. Avslutning av arbeidsforholdet må som utgangspunkt skje etter oppsigelse fra en av partene, med de begrensninger og regler for fremgangsmåte som gjelder for en slik prosedyre.

Unntaksvis åpner arbeidsmiljøloven opp for bruk av midlertidig ansettelse. Det vil si at arbeidsforholdet avsluttes etter en bestemt tidsperiode eller kontraktstiden knyttes til tidspunktet for når et konkret arbeidsprosjekt er utført. Loven gir blant annet mulighet for en slik løsning for praksisarbeid, vikariater, arbeidsmarkedstiltak, idrettsutøvere og idrettstrenere. I tillegg åpner loven opp for midlertidig ansettelse når arbeidet er av midlertidig karakter, slik som ved sesongarbeid og lignende.

1. juli 2015 ble adgangen til å ansette på midlertidig basis utvidet. Det er nå tillatt å ansette arbeidstakere for en periode på 12 måneder, selv om det ikke er tale praksisarbeid, vikariat eller noen av de andre unntakene arbeidsmiljøloven nevner eksplisitt. Les mer om adgangen til å inngå slike arbeidskontrakter her.

Under perioden for den midlertidige ansettelsen har arbeidstakeren de alminnelige rettighetene som arbeidslovgivingen gir faste ansatte. Eksempelvis gjelder reglene for oppsigelse og avskjed som om man skulle ha en normal arbeidskontrakt. Det kan være verdt å være oppmerksom på at en arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt i mer enn fire år sammenhengende, skal anses som fast ansatt. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke be arbeidstakeren om å gå fra stillingen sin uten at vilkårene for oppsigelse eller avskjed foreligger etter dette tidspunkt. Arbeidstakeren er å anse som fast ansatt allerede etter tre år dersom vedkommende har vært vikar for noen andre. Det samme gjelder for arbeidstakere som er blitt midlertidig ansatt etter den generelle adgangen til 12-måneders kontrakter.

Flere av advokatene i AVCO har kompetanse innenfor temaet midlertidig ansettelse og tilgrensende områder. Har du spørsmål om eksempelvis adgangen til midlertidig ansettelse eller hva slags rettigheter en arbeidstaker har i en slik periode, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Les mer på:
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78162

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig