Isabel Borgstrøm

Senioradvokat

Isabel Borgstrøm tiltrådte som advokatfullmektig hos Aurlien Vordahl & Co i januar 2017. Borgstøm har jobbet i Aurlien Vordahl & Co siden sommeren 2015, parallelt med sin juridiske utdanning.

Borgstrøm arbeider primært med arbeidsrett, idrettsjus, familie- og arverett og strafferett. Borgstrøm tar også saker innen fast eiendom og kontraktsrett.

Kvalitet og ivaretakelse av klienter er viktig i Borgstrøms arbeid. Hun har sterke forhandlingsegenskaper, og har bistått arbeidstaker i forhandlinger overfor arbeidsgiver med gode resultater.

+47 926 91 080

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, senioradvokat, 2022 – d.d.
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat, 2019 – 2022
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2017 – 2019
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, studentmedarbeider, 2016

Medlemskap og verv:

 • Medlem av Den Norske Advokatforening
 • Styreverv OSI Håndball

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap, 2012 – 2016, Universitetet i Oslo
 • Spesialfag: Arbeidsrett, English Law of Contract
 • University of Western Australia: International Sales Law, Crime and Society, Public International Law, Criminal Law.
 • Masteroppgave: ”Straffegjennomføring med narkotikaprogram, samfunnsstraff og elektronisk kontroll: vilkår og egnethet ved narkotikakriminalitet ”.
 • Økonomi, 2011, Høgskolen i Telemark

Språk: Engelsk