Isabel Borgstrøm

Senioradvokat

Isabel Borgstrøm er senioradvokat i Aurlien Vordahl & Co. Hun tiltrådte firmaet som sekretær i 2015 og rykket opp til advokatfullmektig etter å ha fullført sin Mastergrad i rettsvitenskap ved det juridiske fakultet i Oslo i desember 2016.

Borgstrøm arbeider primært med fagområdene barne-, arv- og familierett, samt strafferett. Hun har også kompetanse med saker innen arbeidsrett og har gode forhandlingsegenskaper. Borgstrøm har solid prosedyreerfaring og prosederer jevnlig saker for både tingretten og lagmannsretten. Hun har også prosedert for Norges Høyesterett.

Kvalitet, effektivitet og ivaretakelse av klient er viktig i Borgstrøms arbeid.

+47 926 91 080

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, senioradvokat, 2022 – d.d.
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat, 2019 – 2022
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2017 – 2019
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, studentmedarbeider, 2016

Medlemskap og verv:

 • Medlem av Den Norske Advokatforening
 • Styreverv OSI Håndball

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap, 2012 – 2016, Universitetet i Oslo
 • Spesialfag: Arbeidsrett, English Law of Contract
 • University of Western Australia: International Sales Law, Crime and Society, Public International Law, Criminal Law.
 • Masteroppgave: ”Straffegjennomføring med narkotikaprogram, samfunnsstraff og elektronisk kontroll: vilkår og egnethet ved narkotikakriminalitet ”.
 • Økonomi, 2011, Høgskolen i Telemark

Språk: Engelsk