Isabel Borgstrøm

Advokat

Isabel Borgstrøm tiltrådte som advokatfullmektig hos Aurlien Vordahl & Co i januar 2017. Borgstøm har jobbet i Aurlien Vordahl & Co siden sommeren 2015, parallelt med sin juridiske utdanning.

Borgstrøm arbeider primært med arbeidsrett, idrettsjus, familie- og arverett og strafferett. Borgstrøm tar også saker innen fast eiendom og kontraktsrett.

Kvalitet og ivaretakelse av klienter er viktig i Borgstrøms arbeid. Hun har sterke forhandlingsegenskaper, og har bistått arbeidstaker i forhandlinger overfor arbeidsgiver med gode resultater.

Isabel Borgstrøm er for tiden i foreldrepermisjon. 

+47 926 91 080

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Yrkeserfaring

  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat, 2019 – d.d.
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2017 – 2019
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, studentmedarbeider, 2016

Medlemskap og verv:

  • Medlem av Den Norske Advokatforening
  • Styreverv OSI Håndball

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, 2012 – 2016, Universitetet i Oslo
  • Spesialfag: Arbeidsrett, English Law of Contract
  • University of Western Australia: International Sales Law, Crime and Society, Public International Law, Criminal Law.
  • Masteroppgave: ”Straffegjennomføring med narkotikaprogram, samfunnsstraff og elektronisk kontroll: vilkår og egnethet ved narkotikakriminalitet ”.
  • Økonomi, 2011, Høgskolen i Telemark

Språk: Engelsk