• Oppsett av testament - Advokat oslo

Testament

Testament

Arveloven inneholder en rekke bestemmelser om hva som skjer med dine verdier ved dødsfall dersom du ikke har opprettet testament. Eksempelvis vil gjenlevende ektefelle ha rett til hele arven dersom du er barnløs, og både dine søsken og foreldre er bortfalt.

Har du ingen gjenlevende slektninger eller ektefelle, kan dine verdier tilkomme staten.

Ønsker du en annen fordeling av dine verdier enn hva loven legger opp til, må du sørge for at det foreligger et gyldig testament. Arveloven oppstiller en rekke regler for hva som utgjør et gyldig testament, samt en del begrensninger for hvor mye du kan testamentere bort. Har for du eksempel barn, så har disse krav på å dele to tredjedeler av dine verdier, riktignok oppad begrenset slik at hvert barn ikke har arverett på mer enn 1.000 000 kroner. Er du gift eller har samboer med felles barn, så har din ektefelle eller samboer krav på såkalt minstearv. Det vil si et beløp som tilsvarer fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Per 1. Mai 2015 utgjør grunnbeløpet kroner 90 068, slik at minstearven etter dette vil være kroner 360 272.

VI KAN HJELPE DEG

Flere av advokatene i AVCO har lang erfaring med arverettslige spørsmål, og ønsker du å opprette testament eller har andre spørsmål tilknyttet temaet, ta kontakt med oss og vi vil søke å bistå deg på best mulig måte.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Emne

  Melding

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig