AVCO-logo beige

Du har rett til | | din egen seksualitet inkludering og mangfold å være deg selv å stå opp for andre gode råd kvalitet kompetanse og erfaring effektivitet profesjonell bistand åpenhet tett oppfølging å bli ivaretatt et forsvar solide løsninger advokat ytringsfrihet å bli hørt å bli tatt på alvor erstatning skattefradrag å stå i stillingen prisavslag retting omlevering daglig omsorg samvær advokat skjevdeling særeie barnebidrag arv  pliktdelsarv uskifte dagmulkt heving å avslutte samarbeidet samværsavtale dispensasjon å få erstattet kostnadene avskrivninger lønn ferie feriepenger advokat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Velkommen til Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma

I vårt daglige liv er arbeid en sentral del, men det kan også være en kilde til kompleksitet og utfordringer. Vi er alle underlagt et sett med regler og lover som former samspillet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Selv om arbeidsmiljøloven er utformet for å sikre et trygt og trivelig arbeidsmiljø, kan selv den beste intensjonen stå overfor juridiske utfordringer som krever veiledning og ekspertise.

Arv og familie er et felt som griper tak i de store øyeblikkene i livet, fra begynnelsen av livet til slutten. Under familierett skiller vi mellom økonomisk familierett, hvor det økonomiske forholdet mellom parter som har inngått ekteskap eller samboerskap reguleres, og barnerett, hvor barns rettslige stilling står i fokus.

De aller fleste vil i løpet av livet ha en befatning med fast eiendom, enten det er tale om eie, leie eller utvikling av eiendom. Fra kjøp og salg av eiendom til leiekontrakter, nabotvister og reguleringsplaner, er det nødvendig med juridisk bistand. AVCO har mange advokater med lang erfaring innen fast eiendom og bistår gjerne i din sak.

Er du en del av et selskap eller vurderer du å starte ett (aksjeselskap, enkeltmannsforetak eller noe annet)? Trenger du hjelp til stiftelse av et selskap, utarbeidelse av aksjonæravtale, konfliktløsning eller kjøp og salg av aksjer? Enten du er gründer, eier en liten bedrift eller er en del av et større selskap, har AVCO ekspertise og kan hjelpe deg med alle slags type juridiske spørsmål som oppstår i forhold til selskapet, eiere, tredjeparter og ved transaksjoner.

Skatt og avgifter angår oss alle, enten som privatpersoner eller bedrifter, og det kan oppleves komplisert. Lurer du på hvordan du rapporterer inntektene riktig, hvilke fradrag du har krav på, skatt ved eiendomssalg, eller hvordan lovendringer påvirker din bedrift? AVCO har spesialkompetanse og er alltid oppdatert på regelverket. Vi hjelper deg med alt fra små til store skattespørsmål.

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak? Eller har du blitt utsatt for en straffbar handling? Da bør du ta kontakt med en av våre strafferettsadvokater. AVCO har en spesialisert strafferettsavdeling med bred erfaring, og vi prosederer straffesaker for domstolene hver uke. Vi står klare til å hjelpe deg gjennom hele prosessen og sørger for at dine rettigheter ivaretas under politietterforskning og i retten.

Avtaler danner grunnlaget for mange av våre private og forretningsmessige relasjoner. Det kan være alt fra en samboeravtale mellom to privatpersoner til kompliserte forretningsavtaler mellom selskaper. Trenger du hjelp til å utforme en avtale, ønsker å gjennomgå og justere en eksisterende kontrakt, eller har behov for hjelp til å tolke en avtale? Våre advokater har lang erfaring innen område og er her for å bistå deg.

Entrepriseretten regulerer avtalene mellom entreprenør og byggherre i alle slags byggeprosjekter – enten det er nybygg, reparasjoner, vedlikehold eller ombygginger. Hvis den ene avtaleparten er forbruker, gir bustadoppføringsloven sterkt forbrukervern. Gjennom hele prosessen, fra planlegging til etter gjennomføring, kan det oppstå ulike utfordringer. Med vår omfattende erfaring er vi her for å bistå både entreprenører, byggherrer og forbrukere.

Kjøpsretten består av rettsregler som regulerer rettighetene og pliktene kjøper og selger har i forbindelse med kjøp. Kjøpsretten omhandler alle typer kjøp og får anvendelse på alt fra et spontant kjøp på matbutikken til en større og mer omfattende handel av en båt eller bil.  

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no