Mari Braanaas

Advokat

Advokat Mari Braanaas tok sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har i tillegg en LLM-grad fra University of Glasgow som hun fullførte høsten 2020. Hun tiltrådte som advokatfullmektig hos Aurlien Vordahl & Co i desember 2020 og fikk sin bevilling i desember 2022.

Som advokat arbeider Braanaas med et bredt spekter av fagområder, med et særlig fokus på familie- arv og skifterett. Hun har også kompetanse med saker innen fast eiendoms rettsforhold. Braanaas arbeider også med tvisteløsning/prosedyre tilknyttet disse rettsområdene.

Innenfor familie- arv og skifterett, bistår Braanaas blant annet i saker som gjelder økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, samt dødsbo- og ektefelleskifte. I samarbeid med offentlig oppnevnt bostyrer, advokat Gitte Marie Lundh Bjurling, arbeider Braanaas med offentlige dødsboer på vegne av Oslo tingrett.

+ 47 466 28 160

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

 • Familie- arv og skifterett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Kontraktsrett
 • Alminnelig forretningsjus
 • Tvisteløsning
 • Prosedyre

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat, 2022– d.d.
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2020 – 2022

Språk:

 • Engelsk

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap, 2015 – 2020, Universitetet i Bergen
 • LLM – Intellectual Property and the Digital Economy, 2019 – 2020, University of Glasgow
 • Valgfag: Trade Marks and Brands, Copyright in the Digital Environment, Contemporary Issues in Intellectual Property, Intellectual Property and the Market
 • Masteroppgave: “The concept of authorship under pressure – is AI authorship justifiable under EU copyright law?»