Skatt og avgift i internasjonale forhold

Skatt og avgift i internasjonale forhold

Arbeid, virksomhet og eierskap over landegrensene reiser særlige skattemessige problemstillinger.

For deg som virksomhet eller privatperson, er det vesentlig å unngå dobbeltbeskatning. Dobbelbeskatning vil si at samme inntekt eller formue skattlegges i flere stater.

Du har samtidig som utgangspunkt full rapporteringsplikt til skattemyndighetene, uansett hvor i verden inntekten kommer fra eller hvor eiendelene er.

AVCO bistår ved spørsmål om skatt og avgift i forbindelse med rapportering av inntekter og formue over landegrensene.

Endring av skattemessig bosted til Norge eller i utlandet?

Ved endring av skattemessig bosted er det flere forhold du bør være oppmerksom på. Det er ikke nok å flytte adresse.  Du kan bare oppholde deg i Norge i begrenset tid, og du kan ikke disponere bolig i Norge. Skatteplikt på urealisert aksjegevinst kan også bli aktuelt.

Dersom du ikke oppfyller kravet til emigrasjon etter norske skatteregler, kan skatteavtalene kanskje hjelpe deg. Skatteavtalene Norge har med enkelte stater,  har som formål å hindre dobbelbeskatning og kan innebære begrensninger i norsk beskatningsrett.

Vi bistår med skattemessig rådgivning i forbindelse med innflytting og utflytting.

Vi kan hjelpe til med alle skattespørsmål i internasjonale forhold; enten det gjelder utenlandsetablering, leie av arbeidskraft, arbeidsopphold i utlandet, skattemessig inn- eller utflytting, eller investeringer i eiendom eller andre eiendeler i utlandet.

Skatt i flere land?

Utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge, blir som hovedregel med på ordningen for kildeskatt, med mindre de velger ordningen for ordinær skatt.
Hva som lønner seg for den enkelte arbeidstakeren er individuelt. Mange arbeidsgivere får spørsmål fra sine utenlandske arbeidstakere om dette. AVCOs advokater kan bistå bedrifter i rådgivningen.

Våre tjenester

 • Skatte- og endringsmeldinger

  Bistand ved utfylling av skattemelding og endringsmeldinger

 • Bedriftsbeskatning, skatt på transaksjoner og omorganiseringer

  Rådgivning til selskaper og bedrifter knyttet til skatt og avgift

 • Skatt og avgift i internasjonale forhold

  Rådgivning ved skatte- og avgiftspørsmål i internasjonale forhold, herunder endring av skattemessig bosted: innflytting og utflytting, inntekt fra utlandet mv.

 • Generasjonsskifter - skatt

  Bistand ved planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter

 • Skatt og avgift ved salg av fast eiendom

  Bistand ved skattespørsmål ved salg av fast eiendom – både ved salg fra selskap eller privat

 • Skatt knyttet til arbeidsforhold

  Bistand til skattespørsmål ved arbeidsforhold – både for arbeidsgiver og arbeidstaker

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   SISTE ARTIKLER

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig