• Mrkedsføringsregler - Advokat Oslo

Markedsføringsregler

Markedsføringsregler

Det eksisterer en rekke regler for markedsføring av varer og tjenester. Noen markedsføringsregler gjelder uavhengig av hva slags produkter som markedsføres eller hva slags type markedsføring det er tale om. Eksempler på slike regler kan være markedsføringslovens forbud mot reklame rettet mot barn eller mot å omtale konkurrenters varemerker på nedsettende vis. Det vil si at når du som næringsdrivende ønsker å markedsføre din bedrift, vil du alltid måtte forholde deg til dette lovverket.

Andre markedsføringsregler er mer spesialiserte og kommer kun til anvendelse når det er tale om markedsføring for bestemte varer og tjenester. Eksempelvis gjelder det ulike regler for hva som kan sies i reklame for matvarer og legemidler. Det gjelder også ulike regler ut i fra hvilket medium som benyttes i markedsføringen. Eksempelvis stilles det særskilte krav til reklame som vises på TV eller radio, og annonser som publiseres på Instagram og lignende.

Ved manglende etterlevelse av gjeldende markedsføringsregler kan dette medføre bøter eller kostnader tilknyttet klagebehandling, og det kan derfor være nyttig med juridisk rådgiving før bedriften din bruker ressurser på utarbeidelse av bedriftens markedsføringsstrategi. Ta kontakt med en av våre advokater for nærmere informasjon om temaet.

Nyttige lenker:

Forbrukertilsynet:
https://www.forbrukertilsynet.no/

Markedsføringsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2?q=markedsf%C3%B8ringsloven

Forskrift om sammenlignende reklame: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-19-1653

Forbrukerrådet:
http://www.forbrukerradet.no/

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig