• Samvær / samværsavtale - Advokater Oslo

SAMVÆR/BARNEFORDELING

Barnefordeling/samvær/samværsavtale

Foreldrene står i utgangspunktet fritt til å avtale om barnet skal bo hos en av dem, eller hos begge to. Ved enighet kan det være hensiktsmessig å opprette en samværsavtale som gjelder mellom foreldrene. En samværsavtale kan bidra til forutsigbarhet og et godt samarbeid.

Dersom foreldrene ikke blir enige, skal avgjørelsen av fast bosted, først og fremst rette seg etter hva som er det beste for barnet. I en slik vurdering må bl.a. momenter som risikoen for miljøskifte, best samlet foreldrekontakt, barnets tilknytning og foreldrenes personlige forutsetninger og egenskaper tillegges vekt. Omfanget av samværet skal også avgjøres på bakgrunn av hva som er barnets beste.

Etter barneloven har barn rett til å bli hørt i saken. Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på barnets mening.

Før det kan reises sak for domstolen må foreldrene ha vært til mekling på familievernkontoret. Meklingsattesten må ikke være eldre enn 6 måneder.

Det skal mye til for at retten kan idømme delt bosted dersom forutsetningen for et godt foreldresamarbeid ikke foreligger. Her vil retten som oftest bestemme at barnet har fast bosted hos en av foreldrene og såkalt «normalsamvær» med den andre. Samvær etter lovens normalordning er en ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, til sammen tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie. Retten kan også bestemme at det ikke skal være samvær, dersom det er til det beste for barnet.

Foreldreansvar og daglig omsorg er to begreper som ofte blir blandet i barnefordelingssaker. Foreldreansvaret innebærer en omsorgsplikt og en bestemmelsesrett- og plikt. Den av foreldrene barnet bor fast hos har daglig omsorg/fast bosted. Den som ikke har fast bosted har normalt samvær. Det er vanlig at den som har fast bosted og den som har samvær har foreldreansvaret sammen. Den av foreldrene som har fast bosted/daglig omsorg kan imidlertid etter barneloven ta avgjørelser som flytting innenlands, skolegang og andre større avgjørelser om dagliglivet.

Hvor barna skal bo etter samlivsbrudd er ofte en kime til ytterligere konflikt mellom foreldrene. Det kan derfor være nyttig å la en advokat megle mellom partene å slik få frem en avtale som begge foreldrene kan enes om og som er til barnas beste. Advokatene i AVCO har lang erfaring med barnefordeling og kan være bistå med megling mellom partene, oppsett av samværsavtale eller forhandlinger med en av partene. Vi kan også bistå deg som forelder i retten om nødvendig.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig