• Oppsigelsebrev utforming advokatbistand

Oppsigelsesbrev

OPPSIGELSESBREV

Spørsmålet om når en oppsigelse foreligger kan komme opp i flere situasjoner. Det kan komme opp i forbindelse med beregning av oppsigelsestid, og det kan være et viktig spørsmål om forbindelse med etterfølgende rettsaker om oppsigelsens gyldighet og eventuelt mulighetene for et erstatningskrav.

Arbeidsmiljøloven har spesifikke regler formkrav til en oppsigelse og reglene for tilsvarende anvendelse ved for avskjed. Slik unngås en rekke etterfølgende diskusjoner om når oppsigelsen fant sted. I tillegg sikrer slike formkrav at mottageren av oppsigelsen faktisk har fått beskjeden.

Først og fremst skal en melding om oppsigelse eller avskjed være skriftlig. Dersom det er arbeidsgiver som sier opp sin ansatte, så må brevet i tillegg ha vært levert personlig eller sendt som rekommandert brev til arbeidstakers adresse. Loven bestemmer videre at oppsigelsen har funnet sted når brevet har kommet frem til arbeidstakeren. Oppsigelsen må også inneholde en rekke opplysninger for å være gyldig. For det første må det opplyses om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og søksmål og fristene for å rette krav mot arbeidsgiveren, mulighetene for å kunne fortsette i stillingen dersom det blir tvist om lovligheten av oppsigelsen, og hvem som er rette vedkommende å rette et eventuelt søksmål mot.

Dersom arbeidsgiver ikke har fulgt lovens formkrav til oppsigelse, så kan oppsigelsen blir å anse som ugyldig hvis arbeidstakeren går til søksmål fire måneder etter at oppsigelsen fant sted. Arbeidstaker kan også kreve erstatning dersom vedkommende har lidd et økonomisk tap som følge av den ugyldige oppsigelsen.

Du som arbeidsgiver kan spare tid og ressurser ved å sikre at lovens regler for oppsigelse er overholdt, og advokatbistand kan derfor være nyttig for deg. Dersom du er en arbeidstaker som lurer på om arbeidsgiveren din har fulgt gjeldende regler for oppsigelse, kan det være verdifullt å undersøke om du kan ha rett på økonomisk kompensasjon. AVCO har kompetanse på området og ta kontakt dersom du har spørsmål om dette.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig