• Hevd eiendsomrett

Hevd av eiendomsrett

Hevd av eiendomsrett eller bruksrett

Normalt skaffer en seg eiendomsrett og bruksrett til ting gjennom kjøp og andre former for avtaler. Hevd er en måte å skaffe seg slike rettigheter gjennom langvarig bruk i en tro om at man har en slik rettighet. Spørsmålet om man har ervervet rettigheter gjennom hevd er svært praktisk når det kommer til fast eiendom. Eksempelvis kan man skaffe seg eiendomsrett til en del av naboens tomt dersom man i aktsom god tro har brukt og utnyttet delen som om den var sin egen i 20 år.

Det er i hovedsak hevdslova fra 1966 som angir vilkårene for hevd, og den regulerer både erverv av bruksrett og eiendomsrett. For å oppnå en bruksrettighet gjennom hevd, gjelder også et krav om 20 års hevdstid, men det er da tilstrekkelig at man har brukt tomtearealet som om man hadde en rett til å bruke tomten, og ikke som om man eide den.

Det spesielle med hevd er at det ikke spiller noen rolle om hva som er tinglyst eller ikke. For eksempel kan en person med en muntlig avtalt veirett på naboens tomt kunne risikere at en senere kjøper av eiendommen utsletter veiretten dersom denne ikke ble tinglyst. Har man imidlertid denne veiretten på grunnlag av hevd, så vil retten stå seg uansett.

Vilkårene for hevd kan medføre en rekke juridiske problemstillinger. Eksempelvis tilsier loven at hevd kan overføres til andre. Dersom en person har brukt en del av naboens tomt som sin egen i god tro i 10 år, og dennes arving eller kjøper gjør det samme i ytterligere 10 år, så vil vilkåret om 20 års hevdstid kunne være oppfylt. Videre tilsier hevdslova § 5 at den som tingen til forvaring, leie, lån eller pant, ikke kan hevde eiendomsrett. Det vil si at man ikke kan erverve eiendomsrett til naboens tomt, eller deler av den, dersom det foreligger avtale om adgangen til å låne veien for adkomst og lignende. Saker vedrørende hevd har ofte vært gjenstand for behandling i domstolene, og det kan være nyttig med advokatbistand dersom eksempelvis du og din nabo har kommet opp i uenigheter om grenser, veiretter og lignende.

Advokatene i AVCO har kyndig kompetanse på området – Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål i denne forbindelse.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig