• Eiendsomrett Oslo

Eiendomsrett

EIENDOMSRETT

Begrepet ”eiendom” har en litt annen betydning i juridisk sammenheng enn hva det har i dagligtale. Jurister bruker gjerne ordet ”fast eiendom” om grunn med eller uten bebyggelse. Det vil si at fast eiendom omfatter hus, hytter, garasje og så videre, samt tomten slike bygninger står på.

Alle eiendommer i Norge har et gårdsnummer (gnr.) og et bruksnummer (bnr.). Alle kommuner i Norge har hver sin serie av gårdsnumre, og de representerer hvilken gård som eiendommen tidligere tilhørte. Når en gård har blitt delt, får hver av delene hvert sitt bruksnummer. Slik kan to eiendommer ha samme gårdsnummer. Numrene til hver enkelt eiendom er viktig når man skal tinglyse eierforhold og lignende rettigheter tilknyttet eiendommen.

Avhendingsloven fra 1992 får anvendelse ved salg av fast eiendom. Dersom det er tale om oppbygging av et helt nytt hus eller hytte, får bustadsoppføringslova fra 1997 anvendelse på forholdet mellom forbruker og entreprenøren. Plan og bygningsloven regulerer, noe forenklet sagt, forholdet mellom offentlige myndigheter og den enkelte utbygger. Videre kreves det som utgangspunkt konsesjon ved erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 2003, men her er unntakene så mange at det i realiteten er tale om en unntaksregel. Forenklet sagt kan man si at det kun er større tomter, slik som gårder og næringseiendom, som krever konsesjon for erverv.

Det finnes et mangfold av juridiske temaer tilknyttet fast eiendom. Dette har særlig sammenheng med alle de formene for rettigheter som kan høre til et slikt formuesgode, slik som bruksrettigheter og panterettigheter, men også som følge av et omfattende lovverk som regulerer salg, utbygging og andre disposisjoner tilknyttet fast eiendom.

AVCO har bred erfaring innenfor fast eiendom og ta derfor gjerne kontakt med oss dersom du ønsker bistand.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   • Dersom du har kjøpt en bolig med en såkalt arealsvikt kan du ha et krav mot selger. Det mest praktiske er krav på prisavslag. I utgangspunktet vil ethvert avvik fra…
   • Dersom du har kjøpt en bolig og oppdager eller mistenker at det foreligger en skade på boligen, eksempelvis fuktskader på badet, så kan dette være en mangel som gir deg…
   • Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) gjelder når avhendingen skjer ved frivillig salg, bytte eller gave. Det må altså være en overføring av eiendomsretten til en eiendom fra en…
   • Ved kjøp av fast eiendom, oppstår en forsinkelse hvis selgeren ikke overlater den juridiske råderetten eller den fysiske råderetten av eiendommen. Med juridisk råderett menes normalt skjøtet som skal tinglyse…
   • Å tinglyse betyr å offentlig registrere og kunngjøre et dokument. For faste eiendommer i Norge skjer offentlig registrering og kunngjøring, eksempelvis skifte av eier av eiendommen, ved tinglysning i grunnboken.…
   • En servitutt er en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annen manns eiendom. En slik bruksrett må ha fast eiendom til gjenstand. Dette kan typiske være en veirett, hogstrett, eller en…
   • Heving er en av flere mulige reaksjoner på at en mangel eller forsinkelse foreligger, en såkalt misligholdsbeføyelse. Heving er den mest alvorlige reaksjonen. Heving innebærer at avtalen opphører med umiddelbar…
   • Hvis du har kjøpt eller leid noe og det du har kjøpt eller leid har en feil/mangel, så må du reagere overfor den du har kjøpt eller leid fra. Dette…

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig