• Oppsigelse ved sykdom eller graviditet - Advokatfirma Oslo

Oppsigelse ved sykdom, graviditet eller militærtjeneste

Oppsigelse ved sykdom, graviditet og militærtjeneste

Dersom arbeidstakeren er helt eller delvis borte som følge av ulykke eller sykdom, gjelder det noen særlige regler for adgangen for arbeidsgiver til å si opp vedkommende. Forenklet sagt kan man si at arbeidstakere er ekstra vernet mot oppsigelse i en slik periode så lenge vedkommende, ved legeattest eller på annen måte, innen rimelig tid gir varsel om grunnen til fraværet.

Arbeidsmiljøloven tilsier at alle oppsigelser som kommer innenfor de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte, skal anses som begrunnet i arbeidsuførheten. Og en slik begrunnelse er ikke å anse som en gyldig oppsigelsesgrunn, se arbeidsmiljøloven § 15-8. En lignende regel gjelder for kvinner som er gravide, foreldre på foreldrepermisjon, herunder pappapermisjon, samt personer som tjener militærtjeneste. Imidlertid, dersom arbeidsgiver i slike tilfeller klarer å bevise med overveiende sannsynlighet at oppsigelsen skyldes en lovlig oppsigelsesgrunn, så vil oppsigelsen kunne anses som gyldig.

Dersom du som arbeidstaker opplever å bli sagt opp under en slik periode bør du derfor rådføre deg med en advokat for å undersøke om arbeidsgiveren har gitt deg en gyldig oppsigelsesgrunn. Du kan ha krav på å fortsette i jobben din og/eller erstatning. Av samme grunn bør en arbeidsgiver som vurderer å si opp en eller flere av sine ansatte i slike situasjoner søke juridisk veiledning for å undersøke om han eller hun sitter på tilstrekkelig bevis for en gyldig oppsigelse. Alternativt kan en risikere å få rettet et erstatningskrav mot seg.  Advokatene i AVCO kan bistå deg i denne forbindelse og hjelpe deg med det du måtte ha av spørsmål om temaet.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig