• Erstatningsrett Advokat Oslo

ERSTATNINGSRETT

Erstatningsrett – økonomisk kompensasjon

Erstatningsrett handler om juridiske problemstillinger tilknyttet erstatning, og er noe mange  kommer over i løpet av sitt liv. Det kan komme opp i forbindelse med kjøp og avtaler, eksempelvis når flyselskapet har somlet med bagasjen din, eller dersom du har blitt påkjørt i trafikken. Erstatningssaker kan variere i stor grad, både hva gjelder omfang og hva slags type parter det er snakk om. Likevel finnes det noen felles grunnprinsipper eller grunnvilkår som gjelder uavhengig av sakstype og omfang.

For det første må være tale om et økonomiske tap for at en kan kreve erstatning. Har du for eksempel blitt påkjørt, kan du ikke kreve erstatning for selve påkjørselen alene. Har du imidlertid hatt utgifter til medisinsk behandling som følge av skaden du ble påført i denne forbindelse, kan saken være en annen.

For det andre må du kunne vise til en begrunnelse for at vedkommende du retter kravet mot skal dekke det økonomiske tapet ditt. I juridisk terminologi kalles dette ansvarsgrunnlag. Et ansvarsgrunnlag kan være klanderverdig oppførsel, bilføreren kjørte eksempelvis alt for fort, eller det kan følge av den rollen vedkommende har. Eksempler på sistnevnte kan være en gårdeier som blir holdt ansvarlig for at en isklump faller ned i hodet på en forbipasserende, eller produsenten av et produkt blir holdt ansvarlig for den skade produktet påfører en forbruker.

For det tredje må det være en sammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet, hvilket kalles årsakssammenheng. Vilkåret kan synes noe selvsagt, men i praksis kan spørsmålet om det kan påvises årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget være svært aktuelt.

Ofte kan en lide økonomiske tap uten at erstatningsretten i seg selv gir tilstrekkelig dekning for det du har måtte lide økonomisk. Eksempelvis kan vedkommende som påførte deg skaden være ukjent. En rekke offentlige støtteordninger kan imidlertid komme inn i slike tilfeller. Det samme gjelder private forsikringsavtaler. Et eksempel på når det offentlige trer inn ved en ukjent skadevolder, er ordningen med statlig voldsoffererstatning. Er blitt du utsatt for en yrkesskade, vil både det offentlige trygdesystemet og private forsikringsordninger fungere sammen for å gi deg tilstrekkelig kompensasjon.

Advokatene i AVCO har kompetanse innenfor en rekke sentrale juridiske problemstillinger tilknyttet erstatning, forsikring og trygdeordninger og ta derfor gjerne kontakt med en av oss dersom du har spørsmål tilknyttet temaet.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

 • Avtalebrudd kan gi rett til erstatning. Avtalen kan selv angi når erstatning kan kreves. Utover dette må det for å kreve erstatning som følge av brudd på en kontraktsforpliktelse i…

LURER DU PÅ NOE OM ERSTATNINGSRETT – TA KONTAKT FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om erstatningsrett – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   SISTE ARTIKLER

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig