Arnfinn Andersen

Advokat | Partner

Arnfinn Andersen er advokat og partner i AVCO.

+47 414 77 076

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

 • Alminnelig forretningsjuss
 • Opplæringsloven
 • Skatte- og avgiftsrett
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Familie-, arv- og skifterett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Husleierett
 • Arbeidsrett
 • Kjøp og salg av virksomhet
 • Tvisteløsning
 • Prosedyre

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, partner, 2020 – d.d.
 • Advokatfirmaet Advoco DA, partner, 2017 – 2020.
 • Egen advokatpraksis i felleskap med Advokatfirmaet Advoco DA,  2015-2017
 • Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Wessel, 1994 – 2015
 • Advokatfirmaet Sander, Truyen & Co, advokatfullmektig, 1992-1994
 • Dommerfullmektig Asker og Bærum herredsrett, dommerfullmektig, 1991-1992
 • Advokatfirmaet BAHR, advokatfullmektig, 1989-1991
 • 1986 – 1989 : Finansdepartemetet (skatteavdelingen /skattelovavdelingen), konsulent, 1986-1989

  MEDLEMSKAP OG TILLITSVERV

 • Medlem i Den Norske Advokatforening

Utdannelse

 • Cand.jur. 1986 –

Språk: Engelsk