• Forsvarer

  Forsvarsadvokat Oslo

Forsvarer

Etter norsk straffeprosesslov har siktede i en straffesak rett til å la seg bistå av en forsvarer på alle trinn i saken. Dette gjelder stort sett i alle former straffesaker. Brudd på veitrafikkloven, foreleggelse- og inndragningssaker er imidlertid unntatt i denne sammenheng.

Retten til bruk av forsvarer inntrer dersom du har blitt pågrepet eller politiet har erklært deg som siktet i en straffesak som ikke gjelder noen av de saksområdene som er nevnt over. Retten inntrer også dersom du har blitt ransaket (som er noe annet enn normal visitasjon), eller dersom politiet har beslaglagt noen av dine eiendeler. Som utgangspunkt er det derfor ikke tilstrekkelig å ha status som mistenkt i en straffesak for å ha rett på forsvarer.

Har du rett på forsvarer innebærer dette at det offentlige dekker utgiftene til bistanden. Du kan selv velge hvem som skal forsvare deg. Har du blitt pågrepet og det er klart at politiet ikke vil løslate deg innen 24 timer, så vil retten oppnevne en forsvarer for deg dersom du ikke har funnet en annen. Det samme gjelder dersom det blir avholdt møte om varetektsfengsling. Har du ikke vært varetektsfengslet i forkant av straffesaken mot deg, vil retten oppnevne forsvarer for deg før selve hovedforhandlingen. Det frie forsvarervalg gjelder imidlertid også på dette stadiet.

I noen tilfeller kan du ha rett på forsvarer også før du har formelt status som siktet i en straffesak. Dersom du er mistenkt for lovbrudd som kan medføre mer enn 10 år i fengsel, inntrer dette kravet på et tidligere tidspunkt. Det samme gjelder dersom du er mistenkt for noen særlige former for straffebud, slik som etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter eller ulovlig militær virksomhet. Dette følger av straffeprosessloven § 100 a.

Flere av advokatene i AVCO har jevnlig opptrådt som forsvarere for både tingrett og lagmannsrett, herunder i saker vedrørende økonomisk kriminalitet. Vi hjelper våre klienter med å oppnå et best mulig resultat, samtidig som vi ivaretar klienten både faglig og praktisk i forbindelse med varetekt og fengsling. Ta derfor gjerne kontakt med oss om du ønsker bistand i denne forbindelse.

Brosjyre om rettigheter i straffesaker:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/orientering-om-dine-rettigheter-i-straff/id275156/

VELG ADVOKAT

TA KONTAKT MED OSS FOR FORSVAREROPPRAG

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig